Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Βαλαωρίτου 9, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3628580
Fax: 210 36 16968
www.ethe.org.gr
[email protected]

Αθήνα, 28 Απριλίου 2020
10639


Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης. Έτσι, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων, διαμορφώθηκε στα € 15,32 δισ. μειωμένο κατά 9,87% από την αρχή του έτους.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.3.2020 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2019


Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

• Με 31/3/2020 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 17,8% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €6,5 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/2012 €4,91 δισ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1,55 δισ.). Η συρρίκνωση της αγοράς οφείλεται εξ ολοκλήρου στην κρίση της πανδημίας, καθώς το ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρουσίαζε σταθερή αύξηση μέχρι και το πρώτο 15μερο του Φεβρουαρίου κατά 7,64%.

Όπως υποδηλώνουν οι κινήσεις εισροών – εκροών, η κατηγορία που επηρεάστηκε περισσότερο από τον COVID-19 από την αρχή του έτους ήταν αυτή των Ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α
., οι οποίοι, μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, είχαν εισροές κεφαλαίων ύψους €119 εκ., ενώ τον Μάρτιο κατέγραψαν εκροές κεφαλαίων €300 εκ. Πιο συγκεκριμένα, αυξημένες εκροές κατέγραψαν οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας ύψους €120 εκ και οι Διεθνή Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους €48 εκ. Συνολικά οι ΟΣΕΚΑ είχαν εισροές κεφαλαίων μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου ύψους €287 εκ. ενώ τον Μάρτιο κατέγραψαν συνολικές εκροές ύψους €643 εκ.

Στο επίπεδο των ενεργητικών, από την αρχή του έτους μέχρι 31.3.2020, από τις 4 βασικές κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α., η κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψε την μεγαλύτερη μείωση αντανακλώντας κυρίως την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών. Ειδικότερα σημειώνουμε τα εξής: Ελληνικοί Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -40,2%, Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών -36,6% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης -26,4%.
• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε επίσης μείωση 15% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €62,3 εκ.

• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 31/12/2019 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξήθηκε κατά 22,73% στα €2.925 εκ. Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν έχουν ακόμη καταγραφεί επιπτώσεις από τη πανδημία καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύουμε αφορούν περίοδο πριν την έναρξη της κρίσης του Κορωνοϊού COVID-19.

• Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020, σημείωσε και αυτό μείωση - σαν αποτέλεσμα της πανδημίας - 12,13% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €5.867 εκ.Φιλικά,
Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης