Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης

28 Απρίλιος 2020
ΕΛΤΕ: Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης


Αθήνα, 28 Απριλίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2020

«Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 4577/07.02.2020»


Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 184/27-04-2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των σχετικών διαδικασιών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Γ.Π. Β1.Β2/4577/24-01-2020 (ΦΕΚ Β΄ 380/07.02.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, αναφορικά με τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, ότι για την ελεγκτική εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης θα συντάσσεται έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης