Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eπιλογές και ευεργετήματα για την πληρωμή ΦΠΑ, φόρων, δόσεων ρυθμίσεων και ασφαλιστικών εισφορών στο τέλος του μήνα

29 Απρίλιος 2020
Eπιλογές και ευεργετήματα για την πληρωμή ΦΠΑ, φόρων, δόσεων ρυθμίσεων και ασφαλιστικών εισφορών στο τέλος του μήνα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια :
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Ι. Φορολογικές υποχρεώσεις

Ο κατωτέρω πίνακας ισχύει για τα ακόλουθα κατά περίπτωση πρόσωπα:

1. Πληττόμενες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή (Α.1053/2020 - Α.1054/2020 - Α.1072/2020 - Α.1073/2020)
2. Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται ή έχουν κλείσει με κρατική εντολή
(Α.1061/2020 - Α.1074/2020)
3. Μισθωτούς
επιχειρήσεων πληττόμενων ή επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή (Α.1061/2020 - Α.1075/2020)

Οι επιλογές που έχουν οι ανωτέρω (αναλόγως της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται) στο τέλος του μήνα ή και πριν τη λήξη του, για τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (πληρωμές) είναι οι κάτωθι:

  Α' επιλογή Β' επιλογή  Γ' επιλογή
Καταβολή ΦΠΑ περιόδου Α' τριμήνου 2020 για απλογραφικά και μηνός Μαρτίου για διπλογραφικά βιβλία
Καταβολή ολόκληρου του ποσού(3)  Πληρωμή σε 2 δόσεις. (5)
Αναστολή πληρωμής του συνολικού ποσού έως 31.8.2020 (1)
Ευεργέτημα: έκπτωση 25% με συμψηφισμό
Ευεργέτημα: Κανένα
Καταβολή παρακρατούμενων φόρων μηνός Φεβρουαρίου Καταβολή ολόκληρου του ποσού
Αναστολή  πληρωμής έως 31.8.2020 (2)  
Καταβολή λοιπών βεβαιωμένων οφειλών (εκτός παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) με ημερομηνία λήξης 30.4.2020 Καταβολή του 75% της οφειλής(6) Αναστολή  πληρωμής έως 31.8.2020 (2)  
Καταβολή δόσεων ρύθμισης φορολογικών οφειλών.(4)
Καταβολή του 75% της δόσης (6) Αναστολή  πληρωμής έως 31.8.2020 (2)  

1. Σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι Ε.2056/2020, Α.1054/2020, Α.1073/2020

2. Σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι Ε.2046/2020, Α.1053/2020, Α.1061/2020, Α.1072/2020, Α.1074/2020, Α.1075/2020

3. Προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά να έχουν εξοφλήσει το ΦΠΑ του Φεβρουαρίου. [Ε.2056/2020]. (Η προϋπόθεση της εξόφλησης του προς καταβολή ποσού φόρου της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες στις 26 Μαρτίου 2020 τελούσαν σε αναστολή δυνάμει των διατάξεων της απόφασης Α.1054/21.3.2020 (ΦΕΚ 950 Β) όπως τροποποιήθηκε με την Α.1063/26.3.2020 (ΦΕΚ 1043 Β'), δηλαδή τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή όσο και για τις πληττόμενες.)

4.Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε περίπτωση ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Το ευεργέτημα δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση καθίσταται ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής.

5. Στην περίπτωση επιλογής εξόφλησης σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση (λήξης 30.4) μεταφέρεται στις 31.8.2020 και η δεύτερη παραμένει  στις 31.5.2020. Τονίζεται ότι ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης των δόσεων, εάν πληρωθούν και οι δύο μέχρι 30.4.2020 ο φορολογούμενος θα τύχει του ευεργετήματος της Α επιλογής του ως άνω πίνακα (έκπτωση μέσω συμψηφισμού του 25%).

6. Προσοχή, στην περίπτωση που η δόση έχει μειωθεί με το 25% λόγω του συμψηφισμού της ΑΑΔΕ με την προηγούμενη πληρωμή της 30ης Μαρτίου, δείτε αναλυτικά τις οδηγίες της ΑΑΔΕ στο τέλος του άρθρου.


ΙΙ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Ο κατωτέρω πίνακας ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Επιχειρήσεις πληττόμενες και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή (Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325)

Οι επιλογές που έχουν στο τέλος του μήνα ή και πριν τη λήξη του για τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (πληρωμές) είναι οι κάτωθι:

  Α επιλογή Β επιλογή
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών μηνός Μαρτίου (λήξης 30.4.2020) Καταβολή ολόκληρου του ποσού Αναστολή καταβολής έως 31.10.2020(7)
Καταβολή δόσης ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (λήξης 30.4.2020) Καταβολή ολόκληρου του ποσού Αναστολή καταβολής έως 30.7.2020(7)

7. Σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 - Εγκύκλιος Αρ. 12 ΚΕΑΟ

 

 

ΙΙΙ . Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  των ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία ή καταβάλλουν μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας

  Α επιλογή Β επιλογή Γ επιλογή
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020 οι οποίες λήγουν 5.5.2020 Καταβολή ολόκληρου του ποσού Πληρωμή της εισφοράς Μαρτίου 2020 μειωμένης κατά 25% (8) Αναστολή καταβολής σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με καταβολή της 1ης δόσης έως 30/9/2020(9)
(Προσοχή. Δεν αφορά όλους τους ελ.  επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους)

 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της μειωμένης εισφοράς είναι αφενός να εξοφληθεί το ειδοποιητήριο μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και αφετέρου να έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020 (ακόμη και αν πληρωθούν στις 5 Μαΐου μαζί με την εισφορά του Μαρτίου). Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, στην περίπτωση καταβολής των εισφορών με τη μείωση 25%, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, δια του συντελεστή 0,20.
 

9. Η δυνατότητα πληρωμής σε τέσσερις (4) δόσεις χωρίς προσαυξήσεις αφορά μόνον όσους εντάσσονται στους πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν ανακοινωθεί.

Σχετικές: Δ.Τ. ΕΦΚΑ και  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2020 


Δείτε επίσης τμήμα από το Webinar του κόμβου στις 28/4/2020 σχετικά με το ΦΠΑ


_____________________

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου

Για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Κατόπιν παραλαβής των σχετικών αρχείων δικαιούχων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει την πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2020. Στις περιπτώσεις όπου, για τις υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση 25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου και μετά, εμπρόθεσμα, ποσό μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη δόση Απριλίου.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι αυτοί, για να επωφεληθούν της έκπτωσης 25% της δόσης Απριλίου, αρκεί να πληρώσουν εμπρόθεσμα το ποσό που βλέπουν στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, μειωμένο κατά το 25% της αρχικής οφειλής (δηλ. πριν την πίστωση του υπερβάλλοντος ποσού που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου 2020). Παράδειγμα: Φορολογούμενος με δόσεις ρυθμίσεων ποσού 1.000 € μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, πλήρωσε στις 31/03/2020, 1.000 € για τη δόση Μαρτίου.

Με το ποσό αυτό, εξοφλείται η δόση Μαρτίου και το υπερβάλλον ποσό των 250 € (=1.000 € Χ 0,25) πιστώνεται στη δόση Απριλίου, δεδομένου ότι για την εξόφληση του Μαρτίου, αρκούσε η καταβολή του 75%, ποσού δηλαδή 750 € (1.000€ Χ 0,75). Ως προς τη δόση Απριλίου 2020, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet εμφανίζεται ποσό 750€ (= 1.000€ – 250€), καθότι το υπερβάλλον ποσό (250€) που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου, πιστώθηκε στη δόση Απριλίου.

Για την εξόφληση της δόσης Απριλίου πρέπει να καταβληθεί το ποσό 500 €, δηλ. η διαφορά μεταξύ της αρχικής οφειλής Μαρτίου (1.000€) μείον το υπερβάλλον της δόσης Μαρτίου (250€), μείον την έκπτωση του 25% στη δόση Απριλίου (=1.000€ Χ 0,25).

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης