Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι 3.5.2020 παρατείνεται το κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και μέχρι 4.5.2020 η απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών

25 Απρίλιος 2020
Μέχρι 3.5.2020 παρατείνεται το κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και μέχρι 4.5.2020 η απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Παρατείνεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ .

Η απόφαση αναφέρει :

Άρθρο μόνο

Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020.

Επίσης με άλλη απόφαση παρατείνεται το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι 4.5.2020

Η απόφαση αναφέρει :

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως α) συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”(Β’986)» (Β’1040), β) παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 936), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/ 26.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1040)» (Β’ 1168) και γ) τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1272), παρατείνεται έως και τις 4.5.2020 και ώρα 06:00.


Δείτε την απόφαση  Δ1α/ΓΠ.οικ.26797στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης