Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 331 δις το χρέος της χώρας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019

Στα 331 δις το χρέος της χώρας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 4o Τρίμηνο 2019, όπως επίσης τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014.

Στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση. Η κατηγοριοποίηση του Χρέους σε καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-ESA 2010). Επισημαίνεται ότι το χρέος που παρουσιάζεται είναι σωρευτικό στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τριμηνιαίο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 1ο Τρίμηνο 2017− 4ο Τρίμηνο 2019 (εκατ. ευρώ)

 

Γράφημα
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης - ανά τρίμηνο (σε εκατ. ευρώ)Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης