Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπουργείο Οικονομικών - Ανακοίνωση σχετικά με το ΕΤΑΚ

  • Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών σχετικά με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ανακοίνωση σχετικά με το ΕΤΑΚ

Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών σχετικά με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η δημιουργία του Περιουσιολογίου και εν συνεχεία ο αυτόματος υπολογισμός του ΕΤΑΚ, αποτέλεσε, όπως ήταν εκ των προτέρων γνωστό, ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως έπρεπε να υλοποιηθεί, καθώς αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση.

Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την αυτόματη έκδοση του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) επεξεργάστηκε πάνω από 23 εκατομμύρια εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων και περίπου 7 εκατομμύρια δηλώσεις, των ετών 2005 έως και 2008.

Κατά την επεξεργασία των δηλώσεων, όμως, διαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη και παραλείψεις σε ουσιαστικά στοιχεία των δηλώσεων. Τα λάθη και οι παραλείψεις αυτές, όπου υπάρχουν, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη δημιουργία αξιόπιστης και πλήρους εικόνας της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων και κατ’ επέκταση την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

    *   Περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης της αύξουσας αρίθμησης των ακινήτων μεταξύ των δηλώσεων των ετών 2005-2008, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αυτόματος εντοπισμός του ακινήτου που τροποποιείται ή διαγράφεται.

    *    Περιπτώσεις φορολογουμένων που κάθε χρόνο συμπληρώνουν το Ε9 επαναλαμβάνοντας το σύνολο της περιουσίας τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο πολλαπλής φορολόγησής τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να μην εμφανίζεται λανθασμένη εικόνα των ακινήτων των φορολογούμενων, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλε ειδοποιητήρια, ζητώντας την εξαρχής ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Υπουργική Απόφαση 1148/2008 Υπόδειγμα Γ).

Δυστυχώς η πρόθεση του Υπουργείου διαστρεβλώθηκε. Οι ισχυρισμοί ότι χάθηκαν τα δεδομένα του εντύπου Ε9, από το έτος 2005 έως σήμερα, είναι απόλυτα αβάσιμοι και αναληθείς. Όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμες προς επεξεργασία.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στους αποδέκτες των συγκεκριμένων ειδοποιητηρίων να μην υποβάλουν εξαρχής τα ακίνητα τους, αλλά να διορθώσουν τα λάθη των δηλώσεων του Ε9, μέσω του διαδικτύου.
Ειδικότερα, στην εφαρμογή που προσφέρεται στο διαδίκτυο, θα παρουσιάζεται η σημερινή εικόνα των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και θα υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης και διόρθωσης των λαθών.

Ήδη, περισσότεροι από 430 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν διορθώσει με επιτυχία τα λάθη ή τις παραλείψεις τους στις δηλώσεις Ε9 μέσω του Internet».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης