Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού

Παράταση προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στις 17 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/533 της ΕΚΤ «σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών» (EKT/2020/23) στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Κανονισμός αυτός επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τις προθεσμίες υποβολής στατιστικών στοιχείων από τις εποπτευόμενες οντότητες (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 «για τις στατιστικές πληρωμών» (ΕΚΤ/2013/43).

Σύμφωνα με το άρθρο 1(4) του εν λόγω Κανονισμού, η παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνο σε σχέση με παροχή στοιχείων με καταληκτική ημερομηνία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1(5), δεν επιτρέπεται η παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών πέραν της 30ής Ιουνίου 2021.

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/533 της ΕΚΤ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης