Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρχή των ίσων αποστάσεων...εν μέσω πανδημίας (Covid19); Προσοχή στις ενδοομιλικές...

22 Απρίλιος 2020
Αρχή των ίσων αποστάσεων...εν μέσω πανδημίας (Covid19); Προσοχή στις ενδοομιλικές...
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr


Είναι γεγονός ότι η πανδημία (Covid19) θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας, αλλά και της φορολογικής επιστήμης ειδικότερα, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν σημείο αναφοράς. Και σίγουρα μία από αυτές θα είναι η Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle) που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών. Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω αρχή προστάζει, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης, τη διαμόρφωση μοντέλων ενδοομιλικής τιμολόγησης με εμπορικούς όρους όμοιους με αυτούς των ανεξάρτητων επιχειρήσεων (προσώπων).

Τι θα αποτελεί όμως πλέον συγκριτικό στοιχείο; Σε ποια κριτήρια θα βασίζεται η μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης (benchmark study) για την εύρεση του κατάλληλου δείγματος; Ποιων χωρών; Με ποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες;

Στην πραγματικότητα, η διαφορετική προσέγγιση εκάστου κράτους στο πρόβλημα του κορωνοϊού, δημιούργησε διαφορετικές ταχύτητες τόσο στο ρυθμό εξάπλωσης και της επιπέδωσης (;) της πολυσυζητημένης πλέον καμπύλης, όσο και στην αφομοίωση των αναγκαίων κυβερνητικών μέτρων από τα επιμέρους κοινωνικά σύνολα. Και το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι πρωτόγνωρες συνθήκες δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών παγκοσμίως. Αναρωτιέται κανείς πως αναμένεται να διαμορφωθούν οι γνωστοί δείκτες, Net Cost Plus, ΚΠΤΦ, Markup, κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων/υποχρεώσεων κ.ο.κ. 

Και το θέμα είναι ότι αυτοί, και όχι μόνο, οι δείκτες αποτελούν σημαντικά βήματα της συγκριτικής ανάλυσης για την εύρεση κατάλληλου δείγματος για την αναγκαία επαλήθευση των όμοιων συνθηκών. Γιατί στην τεκμηρίωση, πρωτίστως αυτό απαιτείται, όμοια συνθήκη – όμοια συναλλαγή….. Πόσο δίκαιο λοιπόν θα είναι να ενταχθεί στο συγκριτικό δείγμα μιας συναλλαγής Ελληνικής ΑΕ με τη θυγατρική της στην Τσεχία, μια εταιρεία από τη βόρεια Ιταλία; Γιατί θα πρέπει η ενδοομιλική συναλλαγή απαραίτητα να ακολουθήσει το «μοτίβο» κατάρρευσης που δυστυχώς θα παρουσιάσουν ορισμένες χώρες.

Είναι προφανές, ότι η συγκριτική ανάλυση οφείλει περισσότερο από ποτέ να ακολουθήσει νέα δεδομένα, ίσως περισσότερο ποιοτικά, τα οποία με τις ανάλογες αναπροσαρμογές να αντισταθμίσουν την παγκόσμια ύφεση λόγω του κορωνοϊού. Ας αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω: Μια εταιρεία, μέλος ΠΕ ομίλου, δέχεται το 2019 τιμολόγιο δικαιωμάτων 1 εκ. €. Το τίμημα για το 2019 θεωρείται εύλογο (και άρα arm’s length) αφού αφήνει ικανοποιητικό και εντός του εύρους Ebit στη θυγατρική…… Όμως το 2020, η εικόνα αλλάζει δραματικά, και το 1 εκ € τιμολόγιο δικαιωμάτων φαντάζει υπερβολικά υψηλό και θέτει εκτός του αποδεκτού εύρους το Ebit. Άρα; Τι θα σημαίνει αυτό; Δεν είναι πλέον Arm’s length η συναλλαγή; Θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση; Με ποιο κριτήριο;

Ας αναλογιστούμε ότι, πλην των εγχώριων παραγωγών (αν και εκεί παρατηρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές σε πολύ μεγάλο βαθμό), τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω των ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Οι οποίες οφείλουν να τηρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων ούτως ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα καθοριστικού ελέγχου των τιμών και ταυτόχρονα να αποθαρρύνονται διέξοδοι φοροαποφυγής. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Σε ένα σημείο που καθορίζει ότι αν δεν ληφθούν παγκοσμίως ειδικώς καθορισμένες αναπροσαρμογές για την ορθολογική χρήση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων η όποια τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών παύει να έχει τον αντικειμενικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει. Και αν αυτή η συνθήκη καταρρεύσει, το παγκόσμιο εμπόριο θα μπει σε άλλη τροχιά, αχαρτογράφητη!

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης