Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι 25 Ενότητες των Μέτρων (Δυνατότητες και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων) - Οι «Νόμοι» στην Εποχή του «Κορωνοϊού»

18 Απρίλιου 2020 Σχόλια
Οι 25 Ενότητες των Μέτρων  (Δυνατότητες και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων) -  Οι «Νόμοι» στην Εποχή του «Κορωνοϊού»
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 41 λεπτά


Οι 25 Ενότητες των Μέτρων  ( Δυνατότητες και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων) -

Οι «Νόμοι» στην Εποχή του «Κορωνοϊού»

 

 

 

BDO « Tax Report » ( τεύχος 3 )

Επιμέλεια Ύλης : Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

Η παραπομπή σε πλήρη ανάλυση των θέματα, γίνεται στην  φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης taxheaven.gr , την οποία και ευχαριστούμε.

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

1)      Δυνατότητα αναστολής των αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων («Ειδικός μηχανισμός στήριξης» )

2)      Δυνατότητες και Υποχρεώσεις στην Απασχόληση των Εργαζομένων

3)      Δυνατότητα Κρατικής Χρηματοδότησης με την μορφή της «Επιστρεπτέας προκαταβολής»

4)      Δυνατότητα  μετάθεσης των προθεσμιών πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

5)      Δυνατότητα εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%

6)      Δυνατότητα εξόφλησης ασφαλιστικών  υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%

7)      Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

8)      Δυνατότητα Μείωσης ενοικίων [ Ωφελούμενοι και Πληττόμενοι από το μέτρο ]

9)      Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη

10)  Δυνατότητα Επιδότησης των Τόκων Δανείων

11)  Δυνατότητα αναστολής της εξόφλησης Επιταγών [ Ωφελούμενοι και Πληττόμενοι από το μέτρο ]

12)  Δυνατότητα αναστολής Πληρωμής Δόσεων Τραπεζικών Δανείων

13)  Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων

14)  Δυνατότητα  μετάθεσης του Χρόνου καταβολής του «επιδόματος Πάσχα» στους Εργαζόμενους

15)  Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών,

16)  Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες

17)  «Τουριστικές Επιχειρήσεις» - Δυνατότητα μη ( άμεσης )  επιστροφής ληφθεισών προκαταβολών , κ.λπ

18)  Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

19)  Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

20)  Αγρότες

21)  Θέματα Φ.Π.Α

22)  «Αγορανομικές» Υποχρεώσεις και Έλεγχοι
23)  Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολών Δηλώσεων και Αναστολές μέτρων

24)  «Ψηφιοποίηση » ( «Τηλεδιάσκεψη», Λήψη εγγράφων, κ.λπ )

25)  «Οικονομικές Καταστάσεις» ( Σύνταξη και Έλεγχος )⥢⥤

Εισαγωγή

Με σήμερα έχουν εκδοθεί οι  κάτωθι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 :

(1) ΠΝΠ13.04.2020/2020 .

(2) ΠΝΠ30.03.2020/2020 .

(3) ΠΝΠ20.03.2020/2020 .

(4) ΠΝΠ14.03.2020/2020  .

(5) ΠΝΠ11.03.2020/2020  .

(6) ΠΝΠ25.02.2020/2020 .

Η «Κατηγοριοποίηση» των Επιχειρήσεων, σχετικά με τις δυνατότητες ένταξης σε διάφορα μέτρα, έγινε με βάση τις εξής παραμέτρους :

α)  Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων

Δείτε αναλυτικά  ( Επικαιροποιείται συνεχώς ) : Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων: Συνεχής ενημέρωση, χρονικές περίοδοι και σχετικές αποφάσεις

β) Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπου με αλλεπάλληλες αποφάσεις, οι αρμόδιοι Υπουργοί,  καθορίζουν τους «ΚΑΔ»  που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού ( Προσοχή : Γίνεται σε συνεχόμενη βάση, ένταξη και νέων ΚΑΔ, στους « πληττόμενους » )

Δείτε αναλυτικά  :

(1) Αλλαγή του κύριου ΚΑΔ βάσει της Ε. 2048/2020 και άλλες επισημάνσεις για ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ

(2) Διευκρινίσεις για τη μεταβολή ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ

(3) Νέες προσθήκες ΚΑΔ στους πληττόμενους από το Υπ.Οικ.

(4) Aναδρομική τροποποίηση κύριου ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

(5) Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Υπ.Οικονομικών με τους νέους ΚΑΔ και τα μέτρα του Απριλίου.

Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώθηκαν οι κάτωθι κατηγορίες Επιχειρήσεων :

α) Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε  Αναστολή λειτουργίας, μετά από σχετική απόφαση του Κράτους ( απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς )

[ Περιλαμβάνεται στο  «Πλαίσιο Στήριξης  1 » ]

[ Σημειώνω ότι  ο όρος « κλεισμένες » επιχειρήσεις, που αναφέρεται πιο κάτω, αφορά τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ]

β) Επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, μετά από σχετική απόφαση του Κράτους  ( η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά )

[ Σημειώνω ότι  ο όρος « πληττόμενες » επιχειρήσεις, που αναφέρεται πιο κάτω, αφορά τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ]

Υποδιαιρέσεις της κατηγορίας αυτής [ «Πλαίσια Στήριξης »  1,2,3  ]  :

β1) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Μάρτιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  1» )

β2) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  2» (πλαίσιο για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)

β3) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο ( ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης  3» (πλαίσιο για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)

γ) Επιχειρήσεις εκτός «Πλαισίου Στήριξης» ( όσες δεν ανήκουν στις κατηγορίες (α) και (β) )

Επίσης, για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων, ( ελεύθεροι επαγγελματίες, τουριστικές, κ.λπ ), έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα.

Τα μέτρα αφορούν, κυρίως  : α) Αναστολή των συμβάσεων εργασίας, β) Παρατάσεις Πληρωμών, γ)  Ειδικά εργαλεία Χρηματοδότησης, δ) Εκπτώσεις λόγω εμπρόθεσμης Πληρωμής, ε) Επιδοτήσεις  Εξόδων και Μειώσεις Εξόδων, στ) Επιδοτήσεις  σε Επιχειρήσεις , ζ) Παρατάσεις υποβολών , η) Αγορονομικές Διατάξεις, κ.λπ  .

Κατωτέρω, αναλύουμε τα  μέτρα ( όπου περιγράφονται : Δυνατότητες, Προθεσμίες και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων), που έχουν ληφθεί έως τώρα, σε  25 Ενότητες.

 

⥢⥤

 

1)    Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων («Ειδικός μηχανισμός στήριξης» )

Ποιους  αφορά :

Τις  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].   

Συνοπτική παρουσίαση :

Οι επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας ( και άρα μη καταβολής μισθού )  μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός  Κρατικής στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ( Καταβολή στους εργαζόμενους 800 ευρώ, για 45 ημέρες )

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται :

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας.

 Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Προθεσμίες

Υποχρεώσεις και προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό

Δείτε από το ανωτέρω άρθρο : [ Παρ. 4 ] Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. «Εργάνη» α) από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (Α.Μ.Ε.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α. των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει Κ.Α.Δ., με εντολή δημόσιας αρχής, β) από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (Α.Μ.Ε) στον e-Ε.Φ.Κ.Α. που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και γ) από τους εργαζόμενούς τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι υποβολές πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: supportemployees.yeka.gr

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 14-3-2020, άρθρο 13

(2) 14638/Δ1.4991/2020 - Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(3) 14199/249/2020 - Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

(4) Δείτε σε μαγνητοσκόπηση το σεμινάριο που πραγματοποίησε το Ο.Ε.Ε. για τα έκτακτα νομοθετικά μέτρα του υπ. Εργασίας

(5) Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή του επιδόματος 800 ευρώ, συντάξεων, υποβολή αιτημάτων στις πλατφόρμες

(6) Αυτές είναι οι νέες κατηγορίες εργαζομένων που θα προστεθούν από την ερχόμενη εβδομάδα στους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ

(7) Ανακοίνωση ΕΡΓΑΝΗ: Το πρόβλημα με τη μη διάθεση του ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και τη μη εμφάνιση σε ορισμένες από αυτές τους αρχικά δηλωμένους εργαζόμενους έχει αποκατασταθεί

(8) Νέες οδηγίες από το Υπ.Εργασίας για επιχειρήσεις και εργοδότες εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα

(9) Δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι μισθωτοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ..

(10)  Σχεδόν 1 εκατ. απασχολούμενοι σε αναστολή εργασίας. 205.984 επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

⥢⥤

 

2)    Δυνατότητες και Υποχρεώσεις στην Απασχόληση των Εργαζομένων

Ποιους  αφορά :

Όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ]

Συνοπτική παρουσίαση :

 α) [ Ωράριο εργαζομένων ]  Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

β)  [ Τηλεργασία ]  Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Προσοχή : Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει.

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.    

Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη.

Ειδικότερα η κατ' εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα Α.2 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ' ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Δείτε αναλυτικά :

(1) GDPR και τηλεργασία: Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής για τη λήψη μέτρων ασφάλειας

(2) Παράταση της δυνατότητας μονομερούς επιβολής συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας)

(3) Διευκρινίσεις για την τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή

(4) ΣΕΒ: Τηλεργασία - Q&A και Οδηγός Εφαρμογής

γ) [ Λήψη άδειας ειδικού σκοπού ]  Θεσμοθετείται το δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο.
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

« Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.» ( Απόφαση 14556/448 – 7/4/2020 )

δ) [ Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων ] Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας [ 14-9-2020 ], επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

ε) [ Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις] Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α’179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

στ) [ Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας ]

Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 23/3/2020, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προθεσμίες

Υποχρεώσεις και προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό

Δείτε από το ανωτέρω άρθρο :

(1) [ Παρ. 1 ] Συγκεντρωτική γνωστοποίηση στο Π.Σ. «Εργάνη» δεδομένων εντύπων ειδικού σκοπού Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8, Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία και χρήσης άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους για το διάστημα από 11.3.2020 έως 24.4.2020.

(2) [ Παρ. 2 ] Υποβολή εντύπων ειδικού σκοπού στο Π.Σ. «Εργάνη» για τη δήλωση προσωπικού α) για εξ αποστάσεως εργασία, β) για πρόσκαιρη τηλεργασία, γ) για ασφαλή λειτουργία επιχείρησης, τρόπου οργάνωσης της εργασίας και δ) που μεταφέρεται σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου.

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) Tα νέα έντυπα ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία, την πρόσκαιρη τηλεργασία, τον πίνακα προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης και τον πίνακα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου

(2) ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού

(3) Επιβολή προστίμου 1.200€ ανά εργαζόμενο σε περίπτωση απασχόλησης ενώ τελούν σε αναστολή σύμβασης - Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων

(4) Πρόστιμο 10.500 ευρώ στους εργοδότες που χορηγούν «ψευδείς» βεβαιώσεις μετακίνησης τύπου Α

(5) Προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

(6) Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια κατά της επιδημίας του Covid -19

(7) Μελέτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Η παραβατικότητα στην εργασία: Η περίπτωση του επισιτισμού-τουρισμού

(8) GDPR: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διαχείρισης του κορωνοϊού

(9) Άκυρες όλες οι απολύσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων

(10) Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους - Κατευθυντήριες οδηγίες

 

⥢⥤

 

3)    Δυνατότητα Κρατικής Χρηματοδότησης με την μορφή της «Επιστρεπτέας προκαταβολής»

Ποιους  αφορά :

Καταρχήν όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ [ Δείτε ανωτέρω ( Εισαγωγή ) ]

Υπάρχουν όμως ειδικότερες  προϋποθέσεις και έτσι μπορούν να υποβάλλουν

εκδήλωση ενδιαφέροντος, μόνο :

α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες:
αα) απασχολούν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:
βα) δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και
ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Επιπλέον  προϋποθέσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
α) είτε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ.
651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) είτε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.».

Συνοπτική Περιγραφή:

Είναι ενίσχυση (δάνειο )  επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το ακριβές ύψος του επιτοκίου και το μέρος που δεν θα επιστραφεί .

Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ και για  την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. Δεν μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση.

Προθεσμία :

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21.4.2020.

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται :

Οι επιχειρήσεις, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Σημειώνεται ότι δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης ]  - Με βάση Δελτίο Τύπου δείτε κατωτέρω (6)  

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 3 

(2) Τι είναι και πως λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή ( Βαγγέλης Π. Μιχελινάκης )

(3) «Επιστρεπτέα προκαταβολή» (*) - 9 βασικά σημεία

(4) Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία ορίζονται ως δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής και οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. χωρίς προσωπικό

(5) «Επιστρεπτέα προκαταβολή» - Διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν άμεσα

(6) myBusinessSupport: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης [  Περιλαμβάνει και  «Υπουργείο Οικονομικών /Γραφείο Τύπου/3-4-2020» και « Το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ » ]

(7) Tax Flash: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς παροχής επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δις για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού

⥢⥤

 

4)    Δυνατότητα  μετάθεσης των προθεσμιών πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Ποιους  αφορά :

Τις  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].   

Προθεσμίες παράτασης ( Γενικά )  :

(1) Παρατάσεις πληρωμής Φορολογικών Υποχρεώσεων : Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020,

(2) Παρατάσεις πληρωμής Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων : Οι εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα. Κατά την καταβολή όλων των ανωτέρω, δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

[ Αναλυτικά, δείτε το κατωτέρω  «Οδηγό» (2) ]

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρα 1, 2 και 3

(2) Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Πλήρης οδηγός

 

⥢⥤

 

5)    Δυνατότητα εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%

Ποιους  αφορά

Τις  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].   

Συνοπτική Παρουσίαση

Εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Επίσης εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρο 2  και ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 1

(2) Έκπτωση 25% στις φορολογικές οφειλές Μαρτίου και Απριλίου που εξοφλούνται εμπρόθεσμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε: Ερωτήσεις - απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

⥢⥤

 

6)  Δυνατότητα εξόφλησης ασφαλιστικών  υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%

Ποιους  αφορά

Αφορά όλους τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως αν εντάσσονται στους «πληττόμενους  ΚΑΔ». [ Προσοχή δεν αφορά τις Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών Επιχειρήσεων ]

Συνοπτική Παρουσίαση

Εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία τους.

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 18 

(2) Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ελ. επαγγελματιών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

(3) Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών - Όλη η διαδικασία - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση

(4) Έκπτωση 25% ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις για τους πληττόμενους - 10 απαντήσεις από τον Δ. Μπούρλο

(5) Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ μη μισθωτών - Περιλαμβάνεται η έκπτωση 25% και η καταβολή σε δόσεις για τους πληττόμενους

 

⥢⥤

 

7)    Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ποιους  αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ]

Συνοπτική Περιγραφή του μέτρου

Εκκρεμείς, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α'170).

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 3

(2) Ε.2037/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020)

(3) Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020 - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

(4) Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Διακοπή της αναστολής φορολογικών ελέγχων για την επίσπευση επιστροφών φόρων

(5) ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και η ενημέρωση των επιστροφών

 

⥢⥤

 

8)    Δυνατότητα Μείωσης ενοικίων [ Ωφελούμενοι και Πληττόμενοι από το μέτρο ]

Επιχειρήσεις  Ωφελούμενες:

Αφορά τις  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].  

Επιχειρήσεις Πληττόμενες από το μέτρο :

Οι Ιδιοκτήτες ακινήτων, ανεξαρτήτων της κατηγορίας που ανήκουν.

[ Δείτε : Α. Γεωργιάδης: Φορολογικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές στους ιδιοκτήτες ακινήτων ]

Συνοπτική Παρουσίαση

α) Προβλέπεται η μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, για τις περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας,

β) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Προσοχή

(1) Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή,δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

(2) Η ανωτέρω μείωση (40% )  ισχύει και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης [ Χρειάζονται σχετικές διευκρινήσεις

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 2

(2)  Μείωση ενοικίου Απριλίου κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - Διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

(3) Η μείωση ενοικίου κατά 40% αφορά και τους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων - Νέες παρεμβάσεις από το υπ.Οικ.

(4) ΠΟΜΙΔΑ: Οδηγίες για τη μείωση των μισθωμάτων

 

⥢⥤

 

9)    Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου έχουν πλέον την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Αθηναίων την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού εύκολα.

Γίνεται μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (https://eservices.cityofathens.gr/)

Αναλυτικές πληροφορίες

Δήμος Αθηναίων: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

 

⥢⥤

 

10)           Δυνατότητα Επιδότησης των Τόκων Δανείων

Ποιους  αφορά

 Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014  ) , ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης

Συνοπτική Παρουσίαση

Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Βασικές προϋποθέσεις

(1) Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς της 31/12/2019)

(2) Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)

(3) Να μην χαρακτηρίζονται  «προβληματικές» επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται

Πρέπει να απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.

Προθεσμίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15.04.2020 και λήξης η 30.06.2020

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6

(2) Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ: Από αύριο 15/04, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, η αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

(3) Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Όλες οι λεπτομέρειες, οι προθεσμίες και οι ΚΑΔ

 

⥢⥤

 

 

11)           Δυνατότητα αναστολής της εξόφλησης Επιταγών [ Ωφελούμενοι και Πληττόμενοι από το μέτρο ]

Ποιους  αφορά :

α. Ωφελούμενοι : α)  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].  

β. Πληττόμενοι από το μέτρο : Είναι όλοι οι κομιστές των Επιταγών, των οποίων η λήξη αναστέλλεται.

Προσοχή :

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε « πληττόμενους » ΚΑΔ, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Συνοπτική Παρουσίαση :

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων ( λήξεως από 31/3/2020 έως 31/5/2020 ) κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Στις επιχειρήσεις που πλήττονται από αυτό το μέτρο ( ως κομιστές επιταγών ), θα δοθούν «ευνοϊκά δάνεια ».

Προθεσμίες

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα των πληττόμενων , οι προθεσμίες διαβίβασης των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα λήγουν σε έξι εργάσιμες ημέρες, από την ένταξη αυτή .

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 2

(2) Επιταγές : Αναστολή Προθεσμιών Πληρωμής – 10 Βασικά Σημεία

 

⥢⥤

 

12)           Δυνατότητα αναστολής Πληρωμής Δόσεων Τραπεζικών Δανείων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει  ανακοινώσει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών, ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή  καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Αναλυτικές πληροφορίες

(1) Επιχειρήσεις: Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται προς τις τράπεζες, από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020

(2) Αναστολή πληρωμής δόσεων προς τις τράπεζες για διάστημα τριών μηνών και για δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα

 

⥢⥤

 

13)           Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς και τη λήψη άλλων μέτρων που πλήττουν και τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης διαμέσου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), η οποία θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες δράσεις που θα εγκρίνονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

[ Μέχρι σήμερα, δύο τέτοιες δράσεις, έχουν ήδη αρχίσει ;

α)  Δείτε ανωτέρω 10. « Επιδότηση Τόκων »   και β)   Δείτε κατωτέρω 15. « Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεωνΕπιδότηση Τόκων »   

Αναμένονται  και άλλες σχετικές αποφάσεις .

Νομοθετικό πλαίσιο

ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6

 

⥢⥤

 

14)           Δυνατότητα  μετάθεσης του Χρόνου καταβολής του «επιδόματος Πάσχα» στους Εργαζόμενους

Ποιους  αφορά

Αφορά τις  επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και  β ( Δηλαδή τις « κλεισμένες » και  «πληττόμενες » επιχειρήσεις) . [ Δείτε ανωτέρω (Εισαγωγή) ].  

Προθεσμίες παράτασης : 

Οι επιχειρήσεις αυτές, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1)  ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 19

(2)  ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα 2020

(3)  ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Πάσχα για εργαζόμενους με αναστολή εργασιακής σχέσης (λόγω covid19)

 

⥢⥤

 

15)           Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Ποιους  αφορά

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) (*) εργαζόμενους,

Προσοχή :

(*) Με τροπολογία θα αυξηθεί από 5 σε 20 το όριο των εργαζομένων των επιχειρήσεων για την αποζημίωση των 800 ευρώ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Πρέπει να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην απόφαση (3) πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
Συνοπτική Παρουσίαση

Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, στους δικαιούχους του άρθρου 2 της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Προθεσμίες υποβολής

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 24.4.2020

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6 και 8

(2) ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή στο myBusinessSupport για την αποζημίωση 800 ευρώ των επιχειρήσεων

(3) Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για επιχειρήσεις - Ολόκληρη η απόφαση και οι ΚΑΔ ένταξης

(4) Με τροπολογία θα αυξηθεί από 5 σε 20 το όριο των εργαζομένων των επιχειρήσεων για την αποζημίωση των 800 ευρώ στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

(5) Υπ. Τουρισμού: Συνολική ένταξη των ξεναγών στα μέτρα στήριξης

 

⥢⥤

 

16)           Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες

Ποιους  αφορά

Αφορά  καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι αξίας 600 €, σε επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19, που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών»

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Συνοπτική Παρουσίαση

Το Σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από παρόχους κατάρτισης της επιλογής τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.

Προθεσμίες

(1) Υποβολή «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής» από τον ίδιο : Λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

(2) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση μέσω εξουσιοδότησης σε πάροχο : Λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:0

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) Vouchers επιστημόνων: Πως θα γίνουν οι πληρωμές - Όλη η διαδικασία

(2) Παρατάσεις για το πρόγραμμα Voucher των 600 ευρώ

(3) Και οι ιατροί - μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής δικαιούχοι των voucher

(4) Και οι λογιστές-φοροτεχνικοί που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα δικαιούχοι στο voucher

(5) Γ. Βρούτσης: Μετά τα vouchers θα δοθεί τον Μάιο και η ενίσχυση των 800 ευρώ για τους επιστήμονες

 

⥢⥤

 

17)           «Τουριστικές Επιχειρήσεις» - Δυνατότητα μη ( άμεσης )  επιστροφής ληφθεισών προκαταβολών , κ.λπ

Γενικά

 Δίνεται η δυνατότητα, σε μια «τουριστική επιχείρηση», να μην επιστρέψει στον πελάτη της (είτε τελικό καταναλωτή, είτε άλλη «ενδιάμεση» τουριστική επιχείρηση) οποιοδήποτε ποσό (προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, κ.λπ), που ο πελάτης έχει καταβάλει, για την εκτέλεση της σύμβασης και αντί της επιστροφής χρημάτων, να προσφέρει στον πελάτη, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα («κουπόνι») ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση. ( Δείτε αναλυτικά κατωτέρω αρ. 2 )

Επίσης δείτε και τα κατωτέρω [ αρ.3-6 ]

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 13-4-2020, Άρθρα 70 και 71 

(2) Καταγγελία συμβάσεων: α) Μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους και β) Μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (ΠΝΠ 13.4.2020)

(3) Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

(4) Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό

(5) Αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας

(6) Απαγόρευση λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020

(7) Thomas Cook: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς

 

⥢⥤

 

18)           Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Εξειδικευμένα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων-εργοδοτών όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών αποφασίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σε συνέχεια των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

[ Δείτε επίσης και ανωτέρω Ενότητα 1 ]

Αναλυτικές πληροφορίες

Ρυθμίσεις για δίδακτρα, στήριξη εργαζομένων και εργοδοτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και απαγόρευση απολύσεων

⥢⥤

 

19)           Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

α) Δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους που αφορούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) και φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), καθώς και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Προβλέπεται ότι, για τιμολόγια που είναι πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου, οι προμηθευτές, εφόσον  εξοφλήσουν εμπρόθεσμα το 70% της καθαρής αξίας πλέον του συνόλου του ΦΠΑ κάθε τιμολογίου που είναι πληρωτέο έως στους Διαχειριστές, μπορούν να διακανονίσουν την εξόφληση του υπόλοιπου 30% σε τέσσερις άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται ένα μήνα μετά την εξόφληση του αρχικού ποσού.

β) Η ΔΕΗ, στο βαθμό των δυνατοτήτων της, προχωρά σε μια σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω αρ. 2 ) .

Αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΥΠΕΝ: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

(2) ΔΕΗ - Έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης

 

⥢⥤

 

20)           Αγρότες

Γενικά

α) Οι παραγωγοί - πωλητές λαϊκών αγορών εξακολουθούν να παραμένουν, εκτός των ευεργετημάτων που ανακοινώνουν καθημερινά τα συναρμόδια Υπουργεία. [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω αρ. 1 και 7 ) .

β) Με την ΠΝΠ της 13-4-2020, ελήφθησαν τα εξής μέτρα :

(1) Δεν απαιτείται έως τις 30 Ιουνίου 2020 από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 25.000 έναντι του ορίου των 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. (Άρθρο εικοστό τρίτο «Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών»)

(2) Επιλύεται, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το θέμα πολιτών τρίτων χωρών που δύνανται να απασχοληθούν αποκλειστικά ως εργάτες γης καθώς παρατείνεται προσωρινά και για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της η ισχύς των αδειών εργασίας τους που έχουν ήδη εκδοθεί.

Παράλληλα, θεσπίζεται απολύτως έκτακτη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών εργασίας με τρίμηνη διάρκεια αλλά για μία μόνο φορά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσωρινά αδειοδοτούμενοι εποχικοί εργάτες θα απασχολούνται για τουλάχιστον 20 ημέρες αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.(Άρθρο εικοστό τέταρτο. « Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία»)

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) Παραγωγοί - πωλητές λαϊκών αγορών: Παραμένουν εκτός των μέτρων στήριξης ( Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου )

(2) Οι παρεμβάσεις του ΥπΑΑΤ στη νέα ΠΝΠ για τη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας

(3) Νέα ρύθμιση για τους αγρότες από τη ΔΕΗ

(4) Ειδική ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ: Παράταση εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι 01/06

(5) Πρόσθετα μέτρα στήριξης σε αλιείς και υδατοκαλλιέργεια ύψους 100 εκατ.

(6)  Ρύθμιση με ΚΥΑ για τη δραστηριότητα των παραγωγών-πωλητών στις λαϊκές αγορές άλλης περιφέρειας από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους

(7) Πολλοί αγρότες μένουν εκτός των ευνοϊκών μέτρων (  Μακρή Αν. Φωτεινή )

(8) ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων στα ΚΥΔ μέσω ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης

 (9) ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση υποβολής παραστατικών μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έτους εφαρμογής 2019 έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου

(10) Διευκρινίσεις για τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης αγροεφοδίων

 

⥢⥤

 

21)           Θέματα Φ.Π.Α

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1)  Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας [ ΠΝΠ 20-3-2020, Άρθρο 1 ]

Μετατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) διάφορα αγαθά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και την αποφυγή μετάδοσής του: α) μάσκες και γάντια, β) αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, γ) σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, δ) αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη.

Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα αυτής της παραγράφου, θα ισχύει μέχρι και την 31.12.2020.

(2)  Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC” [ ΠΝΠ 11-3-2020, Άρθρο 9 ]

Παρατείνεται, μέχρι τις 30.6.2020η αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», δεδομένου ότι δεν έχει εξομαλυνθεί μέχρι σήμερα η δημιουργηθείσα δυσμενής κατάσταση και δεν έχουν αρθεί οι οικονομικές επιπτώσεις στην εν λόγω αγορά.

(3) Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.[ ΠΝΠ 14-3-2020, Άρθρο 8 ]

Δείτε :

Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς με το Δημόσιο

 

⥢⥤

 

22)           «Αγορανομικές» Υποχρεώσεις και Έλεγχοι

α ) Υποχρέωση Υποβολής στην αρμόδια αρχή, στοιχείων αποθεμάτων, ορισμένων ειδών

(1) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τις 14-3-2020, στοιχεία αποθεμάτων σε:

(α) χειρουργικές μάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύματα, (γ) αντισηπτικά μαντηλάκια,

(δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο 95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

(2) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά.

 Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, υποβάλλουν κατ' ελάχιστο τα εξής στοιχεία:

) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, (β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, (γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

Καταχώρηση των αναφέρω στοιχείων (α) και (β)

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.

https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr/authentication

β) Επιτρεπτό «Μικτό Περιθώριο Κέρδους», για ορισμένα είδη

α) Με τη διάταξη του εικοστού πρώτου άρθρου προβλέπονται μέτρα καταπολέμησης φαινομένων αθέμιτης εμπορικής πρακτικής σε βάρος των καταναλωτών, καθώς και αισχροκέρδειας των προς την πώληση αγαθών, που σχετίζονται με την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19. Επίσης, προβλέπονται μέτρα εξασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες απαραίτητες για την υγεία, επιβίωση, μεταφορά, μετακίνηση και ασφάλειά του. Αρμόδια αρχή για το έλεγχο των ως άνω φαινομένων και για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προθεσμίες

α) Υποχρεώσεις και προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό

Δείτε από το ανωτέρω άρθρο : [ Παρ. 3 ] Δηλώσεις αποθεμάτων

I. Ποσοτήτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.

II. Ποσοτήτων σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά.

β) Για χρονικό διάστημα μέχρι 20-9-2020, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων, που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) ΠΝΠ 14-3-2020, άρθρο 2 και ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 21 και γενικά το « Μέρος B»

(2) 34077/2020 - Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου .

(3) Επ. Ανταγωνισμού: Ενέργειες για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε ειδικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες

(4) Οι διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και τα πρόστιμα για την παρεμπόδιση των ελεγκτών.

 

⥢⥤

 

23)           Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολών Δηλώσεων  και Αναστολές μέτρων

 

(1) [ ΜΥΦ : Παράταση υποβολής έως  30-6-2020  ]  (Η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020).

 (2) Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/2/2020 έως και 31/5/2020 ή αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/2/2020 έως 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

(3 )  Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου.
 (4)  Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020.
(5)  Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020.
Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.
(6)  Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Το αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

(7)  [ ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 6 - Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας]

Δείτε αναλυτικά στο συγκεκριμένο άρθρο .

(8) [ «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»] Σύμφωνα με το άρθρο δωδέκατο της ΠΝΠ 30.3.2020,  αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της.

(9) [ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 5  - Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων ( εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών) ]

Δείτε αναλυτικά στο συγκεκριμένο άρθρο .

(10) Α.1065/2020 Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)

(11) Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (για πληττόμενες επιχειρήσεις) και παράταση της αναστολής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό υπαγώμενο στην ασφάλιση του πρώην NAT

(12) Παράταση υποβολής από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος των ετήσιων στοιχείων όγκου πωλήσεων

(13) Επ. Κεφαλαιαγοράς: Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

(14) Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

⥢⥤

 

24)           «Ψηφιοποίηση » ( «Τηλεδιάσκεψη», Λήψη εγγράφων, κ.λπ )

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) «Τηλεδιάσκεψη». Αφορά :α) Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη και β) Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και δια περιφοράς

[ Νομοθετικό Πλαίσιο : ΠΝΠ 20.3.2020, άρθρο 33 και  ΠΝΠ 30.3.2020, άρθρο 42 ]

Και αναλυτικά : Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020.

Επίσης ;

(2) Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αποστολή εγγράφων και πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα, χωρίς χρέωση

(3) Τα 5 βήματα για την απόκτηση κλειδάριθμου - Οδηγίες για την αίτηση ψηφιακής χορήγησης

(4) Από 15 Απριλίου υποχρεωτικές όλες οι e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

(5) Taxis - Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης

(6) Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο οι έλεγχοι από τον ΟΑΕΔ για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό

(7) Διασυνδέεται ο e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πολιτών

(8) Ισχυροποίηση της πολιτικής των κωδικών πρόσβασης Τaxisnet - Σύσταση για αλλαγή του κωδικού (password) σε πολίτες και επιχειρήσεις

(9) Η ΕΕΤ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ

(10) e-Παράβολο: Είσπραξη και επιστροφή του - Η νέα απόφαση

(11) Επείγουσες οδηγίες για την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

(12)  Μέσω βιντεοκλήσης ο έλεγχος των επιχειρήσεων από τους εφοριακούς

⥢⥤

 

25)           «Οικονομικές Καταστάσεις» ( Σύνταξη και Έλεγχος )

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

(1) Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων εταιριών- Παράταση Δημοσίευσης έως 30-6-2020 ]

Λόγω αντικειμενικών προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προβλέφθηκε στο άρθρο 8 της ΠΝΠ 30.3.2020), η παράταση έως την 30η Ιουνίου 2020, της δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη χρήση που λήγει 31.12.2019.

(2) Προθεσμίες για τη δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από τους διαχειριστές κεφαλαίων - Επ. Κεφαλαιαγοράς

(3) ΕΛΤΕ: Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

(4) Λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

(5) ΕΛΤΕ - Σημαντικά σημεία ενόψει του αντίκτυπου του κορωνοϊού στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών

(6) Οδηγία ΕΛΤΕ προς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού

(7) ΕΛΤΕ: Σημαντική ενημέρωση για τον Covid-19

 

 

 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα,

με Υγεία και Δύναμη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης