Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών» Α' τριμήνου 2020.

17 Απρίλιος 2020
Παράταση υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών»  Α' τριμήνου 2020.


Με την απόφαση Α.1092/2020 δίνεται παράταση στην προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020.


Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :


1.    Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.

2.    Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης