Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Έγκριση τροποποίησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2020 από το Συμβούλιο

Tax Flash: Έγκριση τροποποίησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2020 από το Συμβούλιο

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


56ο Tax Flash

 
Το Συμβούλιο ενέκρινε, με γραπτή διαδικασία, δύο προτάσεις που τροποποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.
Παρέχονται, επίσης, χρήματα για να βοηθηθεί η Ελλάδα κατά την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων, καθώς και η Αλβανία στην ανοικοδόμησή της μετά το σεισμό.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 3,57 δισεκατομμύρια ευρώ και ανέρχονται συνολικά σε 172,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά τα 155,2 δισ. ευρώ.
Το πρώτο σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού αυξάνει τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 567 εκατ. ευρώ και τις πληρωμές κατά 77 εκατ. ευρώ.

• Το ποσό των 115 εκατ. ευρώ διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση των μέτρων καταπολέμησης του κορονοϊού. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για τον επαναπατρισμό πολιτών, καθώς και για την απόκτηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας μέσω κοινών προμηθειών. Επιπλέον, 3,6 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. 

• Το ποσό των 350 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την υποστήριξη της Ελλάδας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδοχής, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ασύλου και τη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν, επίσης, στην καταπολέμηση του κορονοϊού, καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα.

• Τα 100 εκατ. ευρώ χορηγούνται για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης στην Αλβανία, μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2019.

• Ορισμένες ακόμα μικρές προσαρμογές εφαρμόζονται για το γραφείο του Γενικού Εισαγγελία, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 

Το δεύτερο σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισμού, προβλέπει επιπρόσθετα το ποσό των 3 δισ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων, καθώς και το ποσό των 1,53 δισ. ευρώ για πληρωμές προς το σκοπό της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ποσό των 2,7 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της παροχής επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης, όπως η αποθήκευση και διανομή βασικών πόρων, η δημιουργία προσωρινών νοσοκομείων και η διασυνοριακή μεταφορά ασθενών.

Αυτές οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω του Οργάνου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2016 για την αντιμετώπιση της μαζικής εισροής προσφύγων στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο ψήφισε παράλληλα έναν κανονισμό για την επανενεργοποίηση του συγκεκριμένου οργάνου και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του.

Τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των δυνατοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων, συντονισμού και της διανομής βασικών ιατρικών προμηθειών, όπως προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστήρων. Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Χρηματοδότηση

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός αυξάνει κατά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ τις δεσμεύσεις του κεφαλαίου 3 (ασφάλεια και ιθαγένεια) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί μέσω υφιστάμενων ειδικών εργαλείων, τα οποία μπορεί να επιστρατεύσει η Ε.Ε., προκειμένου να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτα γεγονότα, και συγκεκριμένα:
• το Παγκόσμιο Περιθώριο για τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων για το ποσό των 2,4 δισ. ευρώ
• το Εργαλείο Ευελιξίας για ποσό 316 εκατ. ευρώ
• το Περιθώριο για Απρόβλεπτες Ανάγκες για τα υπόλοιπα 714,6 εκατ. ευρώ. 

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο κεφάλαιο 4 (παγκόσμια Ευρώπη) αυξήθηκαν κατά 145 εκατομμύρια ευρώ στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από το μη υφιστάμενο αδιάθετο υπόλοιπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα (248 εκατομμύρια ευρώ).Κατ' αποτέλεσμα, το Παγκόσμιο Περιθώριο για τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων και το Εργαλείο Ευελιξίας έχουν εξαντληθεί εντελώς. Προκειμένου να παρέχει διευκολύνσεις σε σχέση με αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του κανονισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καταργώντας τους περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής του Παγκόσμιου Περιθωρίου για τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης πρόταση για την προσαρμογή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν από το Εργαλείο Ευελιξίας, καθώς και πρόταση για τη χρήση του Περιθωρίου για τις Έκτακτες Ανάγκες.

Επόμενα Βήματα

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειάς του στις 16-17 Απριλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει επί των δύο σχεδίων προτάσεων για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Μόλις υπάρξει συμφωνία, ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει επίσης και επί των τριών προτάσεων για τα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης