Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχεδόν 1 εκατ. απασχολούμενοι σε αναστολή εργασίας. 205.984 επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σχεδόν 1 εκατ. απασχολούμενοι σε αναστολή εργασίας. 205.984 επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο

Τα στατιστικά στοιχεία είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017, από διοικητικά μητρώα έτους 2019 και από διοικητικά αρχεία συναλλαγών των ετών 2017, 2019 και 2020 των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους δραστηριότητας για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (σχετικός σύνδεσμος ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή).

Με βάση τα στοιχεία αυτά:

Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (34,4%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Πελοπόννησος (10,7%). Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (56,7%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Περιφέρεια Αττικής (20,7%).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80,0% είναι τα Καταλύματα (87,1%), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (80,9%), η Εκπαίδευση (88,8%) και οι Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (86,7%). Τα ποσοστά απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλάδων ανέρχονται σε 94,2% για τα Καταλύματα, σε 89,6% για τις Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, σε 89,9% για την Εκπαίδευση και σε 90,2% για τις Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Συνολικό Πλήθος Επιχειρήσεων και Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με αντίστοιχα μεγέθη Απασχόλησης, ανά Περιφέρεια

 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ποσοστό (%)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σύνολο

Σε αναστολή λειτουργίας

Συνολικού πλήθους επιχειρήσεων

Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας

απασχολούμενων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

88.809

10.379

11,7

179.807

47.813

26,6

Κεντρικής Μακεδονίας

237.032

31.811

13,4

600.270

157.543

26,2

Δυτικής Μακεδονίας

38.781

4.739

12,2

75.514

17.286

22,9

Ηπείρου

45.716

7.195

15,7

98.792

27.685

28,0

Θεσσαλίας

112.336

13.196

11,7

218.330

54.185

24,8

Στερεάς Ελλάδας

76.030

9.777

12,9

140.209

34.749

24,8

Ιονίων Νήσων

38.276

11.402

29,8

88.534

42.829

48,4

Δυτικής Ελλάδας

97.639

10.802

11,1

182.058

39.739

21,8

Πελοποννήσου

112.884

12.115

10,7

191.734

47.429

24,7

Αττικής

348.919

56.094

16,1

1.922.465

397.969

20,7

Βορείου Αιγαίου

34.509

5.089

14,7

59.658

19.835

33,2

Νοτίου Αιγαίου

49.223

16.929

34,4

154.809

87.721

56,7

Κρήτης

135.216

16.456

12,2

266.019

88.315

33,2

Γενικό Σύνολο

1.415.370

205.984

14,6

4.178.199

1.063.098

25,4Πλήθος Επιχειρήσεων που τελούν σε Αναστολή Λειτουργίας και Αριθμός Απασχολούμενων, ανά Τάξη Μεγέθους Απασχόλησης

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης

Πλήθος επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας

Αριθμός απασχολούμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας

0-9 απασχολούμενοι

179.573

400.899

10-49 απασχολούμενοι

16.608

301.039

50-249 απασχολούμενοι

1.302

118.419

Περισσότεροι από 250 απασχολούμενοι

255

242.741

Άγνωστη1

8.246

 

Γενικό Σύνολο

205.984

1.063.098
Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας και αντίστοιχη Απασχόληση, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποσοστό

(%) επιχειρή­σεων σε αναστολή λειτουργίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ποσοστό (%) απαχολού- μενων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Σύνολο

Σε

αναστολή λειτουργίας

Συνολικού πλήθους επιχειρήσεων

Επιχειρή­σεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

150.251

59.838

39,8

413.494

145.336

35,1

55

Καταλύματα

29.368

25.591

87,1

147.522

138.966

94,2

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

82.412

66.681

80,9

384.196

344.265

89,6

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

1.770

180

10,2

8.716

1.196

13,7

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

49.246

250

0,5

62.310

1.549

2,5

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

5.901

1.326

22,5

13.699

3.372

24,6

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

4.055

882

21,8

18.714

3.771

20,2

85

Εκπαίδευση

20.517

18.222

88,8

345.915

311.117

89,9

88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

2.705

1.311

48,5

26.199

17.372

66,3

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

7.543

2.022

26,8

15.964

8.859

55,5

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

630

490

77,8

2.867

2.227

77,7

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

4.709

3.546

75,3

15.653

13.620

87,0

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

7.975

6.918

86,7

30.502

27.522

90,2

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

7.955

2.010

25,3

29.522

4.035

13,7

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

23.113

16.717

72,3

53.035

39.891

75,2

Γενικό Σύνολο

1.415.3702

205.984

14,6

4.178.1993

1.063.098

25,4Ποσοστό Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας επί του Συνόλου των Επιχειρήσεων, ανά Περιφέρεια της Χώρας και ποσοστό Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με δυνατότητα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, ανά Περιφέρεια
1 Για τις επιχειρήσεις με άγνωστη τάξη μεγέθους απασχόλησης δεν υπάρχει πληροφορία για τον αριθμό των απασχολούμενων.
2 Το συνολικό πλήθος επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας και δεν προκύπτει ως άθροισμα του πλήθους των επιχειρήσεων των κλάδων
3 Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων αντιστοιχεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας και δεν προκύπτει ως άθροισμα των απασχολούμενων στους κλάδους

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης