Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή του κύριου ΚΑΔ βάσει της Ε. 2048/2020 και άλλες επισημάνσεις για ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ

Αλλαγή του κύριου ΚΑΔ βάσει της Ε. 2048/2020 και άλλες επισημάνσεις για ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ

Αλλαγή του κύριου ΚΑΔ βάσει της Ε. 2048/2020 και άλλες επισημάνσεις για ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ

16 Απρίλιος 2020
Αλλαγή του κύριου ΚΑΔ βάσει της Ε. 2048/2020 και άλλες επισημάνσεις για ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός

Σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δόθηκε η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (βλ. και άρθρο δεύτερο της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.).

Αφορά σε υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού ΚΑΔ, που υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 (σ.σ. σχετική εγκύκλιος Ε. 2048/2020). Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

1. Ο φορολογούμενος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το εν λόγω θέμα.

2. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πάλι μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημερώνει το φορολογούμενο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (ενδεικτικά, συμπληρωμένο έντυπο Μ3, αντίγραφο ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τους ακριβείς λόγους της μεταβολής).

3. Ο φορολογούμενος αφού ετοιμάσει όλα τα δικαιολογητικά τα στέλνει μέσω e-mail στη Δ.Ο.Υ.

4. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και συγκεκριμένα:

α) αν προκύπτει από το τηρούμενο αρχείο της Δ.Ο.Υ. ότι, ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται είχε ήδη δηλωθεί έως την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων (ήτοι την 13 Απριλίου 2020) ως δευτερεύων ΚΑΔ της επιχείρησης.

β) δεν εξετάζεται από την υπηρεσία εάν πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 καθώς αυτός δηλώνεται με ευθύνη του φορολογούμενου και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής, καθώς η δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται απευθείας από τον νόμο εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Ο έλεγχος για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων δηλώσεων μεταβολών, ότι δηλαδή πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019, θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, από το περιεχόμενο αυτών.

5.
Μετά τους παραπάνω ελέγχους ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. προχωρά στην αλλαγή του Κ.Α.Δ.

6. Ο φορολογούμενος στη συνέχεια μπαίνοντας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση διαπιστώνει την αλλαγή.

7. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν μπορεί να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους βάσει των δικαιολογητικών που έστειλε με e-mail ο φορολογούμενος, θα ζητηθεί συνάντηση κατόπιν ραντεβού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ενημερώνεται μέσω web services από την Α.Α.Δ.Ε., ωστόσο μέχρι στιγμής πληροφορούμαστε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο για όσες περιπτώσεις αλλαγής Κ.Α.Δ. έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εφόσον η προθεσμία για την ανωτέρω διαδικασία αφορά σε υποβολή δηλώσεων μεταβολής για την τροποποίηση του κύριου ενεργού ΚΑΔ από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, δημιουργείται προβληματισμός όσον αφορά στις προθεσμίες που ορίζονται για την υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ που πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραταθούν.  

Επισημάνσεις

i. Λόγω των πολλών προβλημάτων που δημιουργούνται και των ασαφών οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής αναφορικά με όλα τα εργασιακά ζητήματα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παραταθούν όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στις υποβολές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έτσι ώστε τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι να μη χάσουν τίποτα από αυτά που δικαιούνται.

ii. Για το μείζον θέμα της ημερομηνίας αναστολής (σ.σ. δείτε σχετικό άρθρο μας «Αναστολή συμβάσεων εργασίας: Να λυθεί άμεσα το θέμα της ημερομηνίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ», η  Γ.Γ. του υπ. Εργασίας, σε σχετική ημερίδα του Ο.Ε.Ε. που διεξήχθη σήμερα, 16.4.2020 τοποθετήθηκε επ΄ αυτού, εμμένοντας στη θέση του υπ. Εργασίας. Προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός πως, οι υπηρεσιακοί παράγοντες προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα από το υπ. Εργασίας και ότι ήσαν όλα ξεκάθαρα. Στις 24.3.2020 τη νύχτα τέθηκε σε λειτουργία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εφαρμογή για την εν λόγω διαδικασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς οδηγίες, η επόμενη ημέρα ήταν επίσημη αργία (25.3.2020), ενώ η ΚΥΑ με όλες τις διευκρινίσεις δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου 2020.

Δεν μας εξήγησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αν σε όλα αυτά που έγιναν υπάρχει κάπου η έννοια της χρηστής Διοίκησης. Αν τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα, θα έπρεπε να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ με όλες τις οδηγίες και όχι μετά από μια εβδομάδα αφήνοντας σε αγωνία και ανασφάλεια χιλιάδες επαγγελματίες. Επίσης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έπρεπε να κάνουν ημερίδες εκείνες τις μέρες δίνοντας σαφείς οδηγίες, τότε δηλαδή που υπήρχε πραγματική ανάγκη ενημέρωσης και όχι εκ των υστέρων. Εμείς οι λογιστές δεν είμαστε κρετίνοι, ούτε δεχόμαστε να υποβαθμίζουν έτσι τη νοημοσύνη μας με επικοινωνιακές πομφόλυγες.

iii. Πρέπει να δημοσιευθεί άμεσα η εγκύκλιος από τον e- ΕΦΚΑ αναφορικά με την υποβολή της Α.Π.Δ. περιόδου Μαρτίου 2020, με ταυτόχρονη παράταση του χρόνου υποβολής της, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους εμάς καθώς και στις εταιρείες λογισμικού, ώστε να υποβληθούν ορθά και χωρίς προβλήματα.  

iv. Το χρονικό περιθώριο που δόθηκε (έως 24.4.2020) για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ των επιχειρήσεων, είναι ασφυκτικό και πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί ώστε όλοι να προλάβουν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Κλείνοντας, την προσωπική μου άποψη για όσα βιώνουμε την είχα καταγράψει στο άρθρο με τίτλο «Σεβασμός στο έργο του λογιστή στην πράξη, όχι άλλα λόγια!» ενώ πολύ σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις των συλλόγων, κ.λπ. της χώρας γύρω από τα μείζονα προβλήματα που βιώνουμε (σ.σ. έχουν αναρτηθεί στον κόμβο).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης