Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επεκτείνονται έως 15 Μαίου τα μέτρα της απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τριτων χωρών, και η διακοπή συνδέσεων με Ιταλία,Ισπανία,Αλβανία και Βορ.Μακεδονία

16 Απρίλιος 2020
Επεκτείνονται έως 15 Μαίου τα μέτρα της απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τριτων χωρών, και η διακοπή συνδέσεων με Ιταλία,Ισπανία,Αλβανία και Βορ.Μακεδονία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης1. Με την Δ1α/Γ.Π.οικ.25134/14.3.2020 απόφαση παρατείνεται έως  15.5.2020 η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων (η απαγόρευση είχε επιβληθεί έως 18.4.2020 με την Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020)


2. Με την Δ1α/ΓΠ.οικ.25139/14.3.2020 απόφαση παρατείνεται το  προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία  (η απαγόρευση έως 15.4.2020 είχε επιβληθεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 )


3. Με την ΔΙα/ΓΠ.οικ. 25305/14.4.2020 απόφαση επιβάλλεται μέχρι 15.5.2020 και ώρα 15:00 :


α) ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από την Αλβανία.

β) προσωρινός περιορισμός εν όλω των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από τη Βόρεια Μακεδονία.


γ) προσωρινός περιορισμός εν όλω των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Ιταλία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο προσωρινός περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγά πλοία και φορτηγά οχήματα.

δ) προσωρινός περιορισμός εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.

ε) προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής), ανεξαρτήτως σημαίας, σε λιμάνια, τουριστικά λιμάνια του ν. 2160/1993 (Α' 118) και λιμενικές εγκαταστάσεις / υποδομές της χώρας και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης