Αποτελέσματα live αναζήτησης

COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει τροποποιημένο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020

COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει τροποποιημένο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Η ΕΕ διαθέτει σχεδόν όλα τα εναπομένοντα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα με γραπτή διαδικασία δύο προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 προκειμένου να ελευθερωθούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19

Διατίθενται επίσης χρήματα για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και να στηριχθεί η μετασεισμική ανοικοδόμηση της Αλβανίας.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν συνολικά κατά 3,57 δισεκατομμύρια EUR και ανέρχονται σε 172,2 δισεκατομμύρια EUR. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. EUR και ανήλθαν σε συνολικά 155,2 δισ. EUR.

Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 ξεκλειδώνει κρίσιμους πόρους για την υπερνίκηση των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν την έξαρση της νόσου COVID-19. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ιατρικών εφοδίων, την κατασκευή κινητών νοσοκομείων και τη μεταφορά ασθενών για θεραπεία σε άλλα κράτη μέλη.
— Zdravko Marić, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών


Ενημερωτικό γράφημα - EU budget 2020 amended

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 αυξάνει τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 567 εκατ. EUR και τις πληρωμές κατά 77 εκατ. EUR.

• Διατίθενται 115 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση μέτρων προς αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης COVID-19. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επαναπατρίσουν τους καθηλωμένους πολίτες τους, καθώς και να αποκτήσουν εξοπλισμό ατομικής προστασίας μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Επιπρόσθετα 3,6 εκατ. EUR δεσμεύονται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

• Για τη στήριξη της Ελλάδας θα διατεθούν 350 εκατ. EUR, επειδή αντιμετωπίζει αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδοχής, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ασύλου και τη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στην καταπολέμηση της νόσου COVID-19, καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα.

• Ποσόν 100 εκατ. EUR διατίθεται για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης στην Αλβανία μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2019.

• Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Διαμεσολαβητή υλοποιούνται άλλες ήσσονες προσαρμογές.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 προβλέπει επιπρόσθετα 3 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 1,53 δισ. EUR σε πληρωμές για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Ποσόν 2,7 δισ. EUR θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της παροχής επείγουσας υγειονομικής στήριξης, όπως η δημιουργία αποθεμάτων και η διανομή βασικών πόρων, η δημιουργία προσωρινών νοσοκομείων και η διασυνοριακή μεταφορά ασθενών.

Οι δράσεις αυτές θα διοχετεύονται με το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) που δημιουργήθηκε το 2016 για την αντιμετώπιση της μαζικής εισροής προσφύγων στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο εξέδωσε παράλληλα κανονισμό για την εκ νέου ενεργοποίηση του ESI και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του.

Τα υπόλοιπα 300 εκατ. EUR θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των δυνατοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων, συντονισμού και διανομής βασικών ιατρικών εφοδίων, όπως προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστήρων. Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020  
Κανονισμός του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση της στήριξης έκτακτης ανάγκης και για την τροποποίηση των διατάξεών του

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης