Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατάσεις για το πρόγραμμα Voucher των 600 ευρώ

14 Απρίλιος 2020
Παρατάσεις για το πρόγραμμα Voucher των 600 ευρώ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με απόφαση του Υπ.Εργασίας αποφασίζεται η τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020


Η  τροποποίηση των κάτωθι σημείων ως εξής:
➢ Σημείο 3.2.5 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης – Προϋπολογισμός - Αριθμός Ωφελουμένων»

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται στις 20.6.2020.

➢ Σημείο 4.2 «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

➢ Σημείο 8.1.1 «Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια –Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης»

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

➢ Σημείο 9.2 «Υλοποίηση της πιστοποίησης»

Γ. Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 20η/6/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

➢ Σημείο 10.2.1 «Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης»

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 25/4/2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Πρωτ 286/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης