Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχοι της ΥπΕΕ σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

  • Ελέγχους σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (μετά από γάμους, βαπτίσεις, κλπ), με έμφαση σε κτήματα και συναφείς χώρους πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα το τριήμερο 19-21 Ιουνίου συνεργεία της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.
Έλεγχοι της ΥπΕΕ σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

Ελέγχους σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (μετά από γάμους, βαπτίσεις, κλπ), με έμφαση σε κτήματα και συναφείς χώρους πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα το τριήμερο 19-21 Ιουνίου συνεργεία της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 147 επιχειρήσεις, σε 46 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 652 παραβάσεις. Συνηθέστερες ήταν η μη έκδοση αποδείξεων και η υποτιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκαν προσκλήσεις για την προσκόμιση και άλλων στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραβάσεις αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών, η Υπ.Ε.Ε. θα διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσουν οι ανάλογες διαδικασίες.

Κατά τον έλεγχο, ο οποίος έγινε με τη νέα μεθοδολογία του ταυτόχρονου ελέγχου  ομοειδών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ισονομίας στους πολίτες και να περιορισθεί η ανάγκη καταγγελίας μεμονωμένων περιπτώσεων, έμφαση δόθηκε στα εξής:

1.   Τήρηση των διατάξεων του ΚΒΣ από τους εκμεταλλευτές του χώρου.
2.   Ύπαρξη φορολογικών στοιχείων για τα προσφερόμενα είδη.
3.   Ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ του εκμεταλλευτή του χώρου και του πελάτη.
4.   Ύπαρξη φορολογικών στοιχείων για τις παράλληλες δραστηριότητες (ορχήστρα, ανθοστολισμός, φωτογραφίες, κλπ)
5.   Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου στον επιτηδευματία που τον εκμεταλλεύεται.

Επιπλέον, με στόχο να διασφαλιστεί η πληρότητα των ελέγχων, τα αρμόδια κλιμάκια της ΥπΕΕ εξέτασαν και τα ακόλουθα:
 
1.   Ύπαρξη καταστάσεων προσωπικού που απασχολείται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
2.   Θέματα αδειών και κόστη επενδύσεων.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έχουν ήδη τεθεί υπό επεξεργασία από τα αρμόδια τμήματα της ΥπΕΕ, ενώ ανάλογοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα.
 
 
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης