Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκαν οι τρεις αποφάσεις για τις παρατάσεις προθεσμιών καταβολής οφειλών με δικαίωμα έκπτωσης 25%, οφειλών Μαρτίου πολιτών 70 ετών και άνω ή με βαριά αναπηρία και υλοποίησης μέτρου επιστρεπτέας προκαταβολής

11 Απρίλιος 2020
Δημοσιεύθηκαν οι τρεις αποφάσεις για τις παρατάσεις προθεσμιών καταβολής οφειλών με δικαίωμα έκπτωσης 25%, οφειλών Μαρτίου πολιτών 70 ετών και άνω ή με βαριά αναπηρία και υλοποίησης μέτρου επιστρεπτέας προκαταβολής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δείτε τις αποφάσεις στο φορολογικό αρχείο του κόμβου:

Α.1078/2020
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020

Α.1079/2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’75) έως και 21.4.2020

Α.1080/2020
Τροποποίηση της με αριθμ. Α.1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊ ού COVID19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135)


Δείτε επίσης και τις κωδικοποιημένες από τις ως άνω αποφάσεις   Α.1068/2020, Α.1076/2020, Α.1066/2020.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης