Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σκληρότερα μέτρα ζητεί η ΕΕ από την Ελλάδα

24 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Εμμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκτίμησή της ότι το 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας θα φτάσει στο 5,1% του ΑΕΠ και πως αν η κυβέρνηση δεν λάβει πιο σκληρά μέτρα, το 2010 θα ανέλθει στο 5,7% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα και παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για την ανάπτυξη, η Επιτροπή επιμένει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει, πάση θυσία, να ρίξει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% ως το τέλος του 2010. Οι εκτιμήσεις αυτές επαναλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης το 2009,
Σκληρότερα μέτρα ζητεί η ΕΕ από την Ελλάδα

Εμμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκτίμησή της ότι το 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας θα φτάσει στο 5,1% του ΑΕΠ και πως αν η κυβέρνηση δεν λάβει πιο σκληρά μέτρα, το 2010 θα ανέλθει στο 5,7% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα και παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για την ανάπτυξη, η Επιτροπή επιμένει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει, πάση θυσία, να ρίξει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% ως το τέλος του 2010.
Οι εκτιμήσεις αυτές επαναλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης το 2009, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Στην έκθεσή της η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών-μελών, λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα για τα αυξανόμενα δημόσια χρέη τους και για τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε ορισμένα από αυτά.

ΟΞΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η Επιτροπή τονίζει ότι παρ’ όλο που η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία ήταν σχετικά περιορισμένη και παρ’ όλο που η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε κοινωνικές παροχές και δεν εφάρμοσε μέτρα στήριξης της οικονομίας (όπως έκαναν άλλες χώρες), οι δημοσιοοικονομικές ανισορροπίες οξύνθηκαν.
Ειδικότερα, για το 2008 η Επιτροπή σημειώνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε στο 5% του ΑΕΠ, έναντι 1,6% που ήταν ο στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Η απόκλιση της τάξεως του 3,5% οφείλεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, σε μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, επισημαίνεται ότι το 2008 ανήλθε στο 97,75% του ΑΕΠ, λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος και της οικονομικής επιβράδυνσης.
Συνεχίζοντας, η Επιτροπή τονίζει ότι παρά την επιδείνωση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008, ο στόχος του ελλείμματος για το 2009 παραμένει αμετάβλητος στο 3,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που κατέθεσε η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2009 (περιλαμβάνονται προσωρινά μέτρα ύψους 0,5% του ΑΕΠ). Ωστόσο, η Επιτροπή από την πλευρά της, λαμβάνοντας υπόψη το χειρότερο σενάριο για την οικονομική ανάπτυξη και μία συνετή αξιολόγηση των εσόδων, εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009 θα φτάσει το 5,1% του ΑΕΠ.
Εξάλλου, για το 2009, η Επιτροπή τονίζει ότι τα κρατικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 1% του ΑΕΠ, μέσω των πρόσθετων φορολογικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα μειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ, μέσα από μέτρα περιορισμού των δημόσιων δαπανών. Σε αυτά τα μέτρα επισημαίνονται ενδεικτικά η μείωση των δημόσιων συμβάσεων, η μείωση των απολαβών για τους υψηλόμισθους του Δημοσίου, καθώς και το πάγωμα των μισθών του Δημοσίου για το 2009 που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και η εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2010

Σε ό,τι αφορά το 2010, η Επιτροπή προβλέπει ότι αν η οικονομική πολιτική της Ελλάδας παραμείνει αμετάβλητη (δηλαδή αν ο προϋπολογισμός του 2010 κινηθεί στους βασικούς άξονες του προϋπολογισμού του 2009), το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει το 5,75% του ΑΕΠ. Εκτιμά, επίσης, ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 103,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2010 θα ανέλθει στο 108% του ΑΕΠ.
Εξάλλου, για το σύνολο των χωρών της ΕΕ η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μετά τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη για τη στήριξη των οικονομιών τους, έφτασε η στιγμή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της χάραξης μιας στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, όταν επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και όταν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους και να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού τομέα.


600 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας που έλαβαν συνολικά τα κράτη-μέλη αναλογούν στο 5% του Κοινοτικού ΑΕΠ, ήτοι σε 600 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι αυτόματοι σταθεροποιητές (το σύστημα κοινωνικών παροχών που υπάρχει στην ΕΕ) και δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη για τη στήριξη των τραπεζών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, οι χώρες που έλαβαν τα υψηλότερα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέτρα στήριξης της οικονομίας τους ήταν η Ισπανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και η Σουηδία.
Εξάλλου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, το δημοσιονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα κράτη-μέλη (μέτρα στήριξης, ενέσεις ρευστότητας, δάνεια κ.λπ.), εξαιτίας της οικονομικής κρίσης κυμάνθηκε από 2,75% ως 16,5% του ΑΕΠ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος στην ΕΕ, η έκθεση υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για την οικονομία, το δημόσιο χρέος στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 60% του ΑΕΠ το 2007 (το χαμηλότερο επίπεδο από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ) σε 80% το 2010.

Πηγή Κέρδος
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης