Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μετεγκατάστασης επιχειρήσεων

  • Ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ.Χατζιδάκη η ενεργοποίηση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009».
Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μετεγκατάστασης επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο  Υπουργό Ανάπτυξης  κ. Κ.Χατζιδάκη  η  ενεργοποίηση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009».

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009» αφορά στην επιδότηση  υφιστάμενων  επιχειρήσεων μεταποίησης και υποστηρικτικών της μεταποίησης  για την μετεγκατάστασή τους αποκλειστικά σε Βιομηχανικές Περιοχές , Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα , Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών που έχουν οργανωθεί με το ν.2545/97 και ν.4458/64 και διαθέτουν εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδίου τους.
Επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση θα επιχορηγείται εφόσον θα υπάρχει τουλάχιστον εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο.

Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας , για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν καθώς  θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους όπως και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για μία επιχείρηση είναι:
1.H τριετής λειτουργία της με θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων
2.Η μη υπέρβαση του ορίου των 500.000 ευρώ από κοινοτικές ενισχύσεις σε περίοδο τριών ετών , με βάση τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
( de minimis aid ).
3.H υποβολή όχι παραπάνω από μίας οικονομικής μελέτης.
4.Η μη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης.
5.Η τεκμηρίωση ύπαρξης  ίδιας συμμετοχής τουλάχιστον σε ποσοστό  20% επί του προϋπολογισμού.
6.Η επιλέξιμότητα του κλάδου της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της , βάσει του οδηγού του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός ενός έργου μπορεί να είναι  από 30.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι
Α)        60% για
· Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων στην απογραφή του 2001.
· Πυρόπληκτες περιοχές των νομών Ηλείας , Μεσσηνίας , Λακωνίας ,Αρκαδίας,
Κορινθίας , Ευβοίας , Αττικής , Αιτωλοακαρνανίας , Αχαϊας , Μαγνησίας και Κεφαλληνίας (1) .
· Σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Αχαϊας , Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας (2) .

Β)        50% για όλη την υπόλοιπη επικράτεια .

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν σε επενδύσεις σε πάγια και σε άϋλες επενδύσεις.
Οι επενδύσεις σε πάγια  αποτελούνται από τις δαπάνες   :
1.Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου , σύγχρονης τεχνολογίας  παραγωγικού εξοπλισμού         
με μέγιστο όριο τα 50.000 ευρώ
2.Ανέγερση νέων ? επέκταση/διαρρύθμιση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων
3.Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
4.Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις , απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούργιο χώρο παραγωγής
με μέγιστο όριο αθροιστικά    για  τις δαπάνες 2,3,4 τα 200.000 ευρώ

Οι άϋλες επενδύσεις αποτελούνται από τις δαπάνες  :
5.Ενέργειες  μετεγκατάστασης  , υποχρεωτικού χαρακτήρα ,  με μέγιστο όριο τις 200.000 ευρώ
6.Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
7.Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στη νέα θέση
8.Ενέργειες σχετικές με την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση
με μέγιστο  όριο αθροιστικά  για τις δαπάνες 6,7,8 τα 15.000 ευρώ

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες
1. Η αγορά κτιρίου
2. η αγορά οικοπέδου
3. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας
4. Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης , μεταφοράς , εγκατάστασης του εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό και τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης
5. Οι δαπάνες που έγιναν πριν την προδημοσίευση του προγράμματος

Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει πως η διατήρηση του εξοπλισμού είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα για μια πενταετία.

O πρώτος κύκλος υποβολής οικονομικών μελετών  θα καλύψει το χρονικό διάστημα  20/07/09 - 22/09/09 και ο πρώτος  κύκλος αξιολόγησης θα καλύψει το διάστημα 23/09/09 ? 20/11/09  , ενώ θα ακολουθήσουν και νέοι κύκλοι υποβολής οικονομικών μελετών και αξιολόγησης έως την εξάντληση της δημόσιας δαπάνης ύψους 8.000.000 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης έχει οριστεί στους 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης , με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Θα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιδότησης με την κατάθεση  ισόποσης  εγγυητικής επιστολής από την επιχείρηση και  το υπόλοιπο 70% της επιδότησης θα αποπληρώνεται στην ολοκλήρωση του έργου.
Διαχειριστικός φορέας του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  .

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009» , μπορεί κανείς να βρει στις ιστοσελίδες ypan.gr . antagonistikotita.gr και ggb.gr .

(1) όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με τις αριθμ.5285/Α32/3-8-07  (ΦΕΚ 1744/Β) και 5645/Α32/12-9-07 ( ΦΕΚ 18545/Β ) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ? Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(2)όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με την αριθμ. 5322/Α32/8-7-08 ( ΦΕΚ 1336/Β ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ? Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης