Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών θα λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

9 Απρίλιος 2020
Πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών θα λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας στο νομοσχέδιο «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (Α' 68) και άλλες διατάξεις» παρέχονται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), πέραν των ήδη προβλεπομένων, πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών και αφορούν σε ασθενείς που νοσούν από τον κορωνοϊό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του ΑΜΚΑ κάθε κρούσματος της ασθένειας, επιπροσθέτως σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4682/2020 (Α' 76). Η καταγραφή του ΑΜΚΑ είναι αναγκαία: α) για την ακριβή επιδημιολογική καταγραφή των κρουσμάτων, ώστε να υπάρχει άμεση προσαρμογή στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης (δεδομένου μάλιστα ότι τα στοιχεία ονόματος των κρουσμάτων περιέρχονται ανωνυμοποιημένα από διάφορες πηγές, όπως τον ΕΟΔΥ, κλινικές και νοσοκομεία, αστυνομικές διευθύνσεις, με αποτέλεσμα σοβαρές ανακρίβειες και επικαλύψεις) και β) για την επιχειρησιακή δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι μόνο με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η ακριβής υγειονομική καταγραφή των κρουσμάτων, αν δηλαδή αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός νοσοκομειακής δομής. Είναι προφανές ότι ο τεράστιος κίνδυνος εξάπλωσης της φονικής επιδημίας επιβάλλει, για τον αναγκαίο χρόνο και μόνο, ακριβή αποτύπωση των κρουσμάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ....
Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για επιχειρησιακούς λόγους


1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το τρίτο άρθρο του ν. 4682/2020 (Α' 76), παρέχεται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσματος της ασθένειας. Ο AMΚΑ τηρείται για τον αναγκαίο χρόνο, ήτοι έως την επιδημιολογική υποχώρηση του ιού, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα.

2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1 διενεργείται τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης