Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Εργανωθείτε» γιατί χανόμαστε - Εκ νέου υποβολή δηλώσεων για τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα

9 Απρίλιος 2020
«Εργανωθείτε» γιατί χανόμαστε - Εκ νέου υποβολή δηλώσεων για τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


Τελικά φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό η ταλαιπωρία που υφίσταται ο κλάδος από τα εργασιακά ζητήματα που έχουν ανακύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Για το μείζον θέμα της ημερομηνίας αναστολής στο Π.Σ. Εργάνη έχουμε τοποθετηθεί τόσο εμείς (δείτε άρθρο μας με θέμα «Αναστολή συμβάσεων εργασίας: Να λυθεί άμεσα το θέμα της ημερομηνίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ») όσο και σύσσωμος ο κλάδος των λογιστών της χώρας και αναμένονται εξελίξεις επ΄ αυτού.

Ωστόσο, τα προβλήματα δε σταματούν εδώ, αφού επί καθημερινής βάσεως έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αλλαγές που ανατρέπουν κάθε ψήγμα προγραμματισμού σ΄αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Με την Κ.Υ.Α. 14199/249/05-04-2020 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. χθες (σ.σ. 8.4.2020) επέρχονται ανατροπές και το χειρότερο είναι πως απαιτείται εκ νέου υποβολή των υ.δ. των εργοδοτών, αλλά και των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (δείτε αναλυτικά κάτωθι).

Προφανώς, τα αρμόδια υπουργεία θέλησαν να πατάξουν φαινόμενα καταστρατήγησης των διατάξεων που παρατηρήθηκαν από επιχειρήσεις και εργαζομένους, οπότε τέθηκε ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο όμως πρέπει να εφαρμοστεί συλλήβδην και με σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στις ήδη επιβαρυμένες επιχειρήσεις, αλλά και σε όλους εμάς τους λογιστές.  Δεν είναι δυνατόν ακόμη και κάτω από τέτοιες συγκυρίες να προσπαθούμε ασθμαίνοντες να προλάβουμε τις εξελίξεις, τις αλλαγές που έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά να ακολουθούμε ως πειθήνια όργανα τις αβελτηρίες των ιθυνόντων. Η λέξη «τραγική» δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που ζούμε, οπότε προτιμότερη είναι η λέξη «τραγελαφική».

Ας δούμε τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω Κ.Υ.Α.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθούν άμεσα διευκρινίσεις από τα αρμόδια υπουργεία για τον ορθό χειρισμό των υποθέσεων που εμπίπτουν στην κοινή υπουργική απόφαση.

Ι. Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 14199/249/05-04-2020 εμπίπτουν οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον κάτωθι πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:

KΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
88.91 Δραστηριότητες  βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

 

Επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγουμένης παραγράφου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1078), που αφορά σε μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.


ΙΙ. Θέματα εργαζομένων

Α. Συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι συμβάσεις τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων –εργοδοτών. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης κατά 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020).

Β. Συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/ τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης κατά 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020).

 

Γ. Συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες

i.
Οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Οι εργαζόμενοι της παρούσας παραγράφου είναι δικαιούχοι, επίσης, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και δικαιούχοι και της μείωσης κατά 40% του συνολικού μισθώματος κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020).

Σημείωση: Χρειάζεται προσοχή αναφορικά με την ημερομηνία αναστολής. Για τις επιχειρήσεις αυτές που ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική απόφαση στις 11.3.2020, υπάρχει το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 μέχρι και 14.3.2020 όπου οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποδοχές στους εργαζόμενούς τους, λόγω ανωτέρας βίας. Οπότε τίθεται το ζήτημα της μη κάλυψης των εν λόγω εργαζομένων (ασφαλιστικά και μισθοδοτικά) για το διάστημα αυτό. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό; Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον;  Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες; Δεν θα πρεπε να έχει απαντηθεί αυτό εξαρχής από τους αρμοδίους; Τι θα απογίνουν οι  μισθοδοσίες μηνός Μαρτίου των επιχειρήσεων αυτών;


ii. Για τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ’αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/23-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.
 

Δ. Συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων όταν οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης

Στην περίπτωση αυτή αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών που αναφέρεται στις ανωτέρω ενότητες, το οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.


Ε. Λοιπές περιπτώσεις εργαζομένων

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΙΙΙ. Θέματα εργοδοτών

Α. Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.


Β. Ως μη γενόμενες οι υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών που υπεβλήθησαν από 24.3.2020 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και των εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020

Η ακολουθούμενη διαδικασία για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή υπάγεται και είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/23-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1078) και των υπουργικών αποφάσεων με αριθμ. οικ. 12997/231/23-03-2020 (Β’ 993) και με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520), όπως ισχύουν.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 14199/249/05-04-2020, καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ. Α.1 της αριθμ. 12998/232/23-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης, λογίζονται ως μη γενόμενες.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/23-03-2020 κοινής υπουργική απόφασης.
 

Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της ενότητας Γ i του κεφαλαίου ΙΙ ανωτέρω.


Πότε θα γίνουν όλα αυτά;

Τα σχόλια δικά σας (προσέξτε και το «με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής»).Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης