Αποτελέσματα live αναζήτησης

Να δοθεί παράταση στην καταβολή οφειλών και εισφορών λόγω της ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών»

8 Απρίλιος 2020
Να δοθεί παράταση στην καταβολή οφειλών και εισφορών λόγω της ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Την Παρασκευή, 10.4.2020 εκπνέει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών 2/2020  (θυμίζουμε πως με την εμπρόθεσμη καταβολή οι ασφαλισμένοι δικαιούνται και την έκπτωση του 25% (δείτε και σχετικό άρθρου του Δημ. Μπούρλου). 

Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, 10.4.2020 εκπνέει και η προθεσμία καταβολής:

i. Των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.

ii. Των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων:
α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή
β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις καταβάλλονται ως 31.03.2020.


Όπως είναι γνωστό, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό τη 10η και τη 13η Απριλίου 2020, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου (δείτε σχετική ανακοίνωση)

Βάσει των ανωτέρω η Α.Α.Δ.Ε. και ο ΕΦΚΑ πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση έκδοση σχετικών εγκυκλίων μέσω των οποίων θα παρατείνεται η σχετική καταληκτική ημερομηνία μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ειδικής τραπεζικής αργίας, ήτοι έως 14.4.2020.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης