Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9.

23 Ιούνιου 2009
  • Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9.

Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9.


Κωνσταντίνος  Γραβιάς
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Πτυχιούχος Οικ. Παν/μιου ΠειραιάΚάποτε πίστευα ότι τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται στην Ελληνική Μυθολογία κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Πίστευα πως δεν πρόκειται ποτέ να βιώσω καταστάσεις αντίστοιχες με εκείνες που μαθαίναμε στο σχολείο για τους ήρωες της Ελληνικής Μυθολογίας. Τελικά όποιος πιστεύει ότι τα γεγονότα της Μυθολογίας μας  είναι φανταστικά και ότι δεν έχουν  εφαρμογή στην τωρινή Ελληνική  πραγματικότητα, «πλανάται πλάνην οικτράν»

Απτό παράδειγμα η ιστορία του μυθικού βασιλιά  Σίσυφου. Ο Σίσυφος ήταν μυθικός Βασιλιάς της Κορίνθου. Τιμωρήθηκε από τον Δία  ο οποίος τον έστειλε στον Άδη και τον ανάγκασε να σηκώσει μια τεράστια πέτρα για να την ανεβάσει από μια απόκρημνη πλαγιά στην κορυφή ενός όρους. Αλλά, πριν φτάσει στην κορυφή, η πέτρα κύλησε προς τα κάτω, κι ενώ αυτό επαναλαμβανόταν, ο Σίσυφος ήταν υποχρεωμένος να  σκαρφαλώνει ακατάπαυστα  με την πέτρα στην πλάτη και να ξανακατεβαίνει για την πιάσει.

Στη σημερινή εποχή «Σισύφεια έργα»  ονομάζουμε όσα έργα είναι δύσκολα  και ταυτόχρονα μάταια, δηλαδή έργα που δεν παράγουν αποτέλεσμα.

Ένα τέτοιο «Σισύφειο έργο», αποτελεί κατά την ταπεινή μου γνώμη, η προσπάθεια καταγραφής των ακινήτων από το Υ.Ο. μέσω της δηλώσεως στοιχείων ακινήτων -  το περίφημο Ε9 - , και η εξαγωγή μέσω αυτού των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ( Ε.Τ.ΑΚ).
 
Το 2005 όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεώθηκαν στην υποβολή του εντύπου Ε9 ( Οικ. έτους 2005), αναγράφοντας σ αυτό όλα τα ακίνητα στα οποία είχαν εμπράγματα δικαιώματα. Στην πορεία του χρόνου δηλώθηκαν και  οι αλλαγές που επήλθαν στα ακίνητα αυτά, δηλαδή νέα ακίνητα, διαγραφή ακινήτων λόγω πώλησης, δωρεάς κ.λ.π καθώς και  μεταβολή στοιχείων υπαρχόντων ακινήτων κ.λ.π.

Το κόστος καταγραφής των ακινήτων από πλευράς φορολογουμένων και λογιστών – φοροτεχνικών  ( σε χρήμα και  σε εργατοώρες ) μέσω του εντύπου Ε9   ήταν πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι απαιτούσε προσεκτική ανάγνωση των τίτλων ιδιοκτησίας, λεπτομερή περιγραφή της θέσης των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών και σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσε πολύ καλές γνώσεις εμπράγματου δικαίου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη συμπλήρωσή του από μή ειδικούς.
Μάλιστα να σημειωθεί εδώ ότι εκφράστηκε έντονα η  άποψη από τους επαγγελματίες του χώρου ( λογιστές, φοροτεχνικούς , συμβολαιογράφους, δικηγόρους κ.λ.π.), ότι έτσι όπως είναι γραμμογραφημένο το  έντυπο Ε9  δε θα μπορέσει να βοηθήσει το ΥΟ στην προσπάθεια εξαγωγής μέσω του εντύπου αυτού των στοιχείων που απαιτούνται για τον ορθό υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ.

Αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των  αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων που είχαν υποβληθεί από  τους υπόχρεους τα έτη 2005 – 2008, άρχισαν να καταφθάνουν ειδοποιητήρια από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που καλούσαν τους φορολογούμενους να διορθώσουν κάποια λάθη ή παραλείψεις στις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 οι οποίες ήταν απαραίτητες για τον ορθό υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ. . Μάλιστα  τις διορθώσεις αυτές μπορούσαν να τις πραγματοποιήσουν μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή εναλλακτικά μέσω διαδικτύου.

Μέχρι εδώ τα πράγματα ήταν σχετικά καλά. Οι φορολογούμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υ.Ο. και προέβησαν στις διορθώσεις, κυρίως μέσω των φοροτεχνικών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε περίοδο που ήταν φορτωμένη από πλευράς όγκου εργασίας να διορθώσουν τα λάθη ή τις παραλείψεις στο έντυπο Ε9 των φορολογουμένων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε το γεγονός ότι  τα λάθη που καλούνταν να διορθώσουν οι φορολογούμενοι δεν προερχόταν από δική τους υπαιτιότητα, αλλά από λανθασμένη μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων Ε9 από τους υπαλλήλους του ΥΟ  που καταχωρούσαν τα στοιχεία αυτά κατά την επεξεργασία των δηλώσεων.

Το ποτήρι  όμως ξεχείλισε όταν χθες εκατοντάδες φορολογούμενοι έλαβαν το σχετικό ειδοποιητήριο  από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που τους καλούσε όχι να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις, αλλά να υποβάλλουν εξ αρχής το έντυπο Ε9, δηλαδή να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των ακίνητων  που έχουν  στην κυριότητα τους την 1/1/2008.

Στον παρακάτω σύνδεσμο που έχεις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( www.gsis.gr)

http://www.gsis.gr/TPL/odigiesE9/manualE9.pdf

παρατίθενται οι οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και διόρθωση των στοιχείων ακινήτων Ε9.
Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 8 διαβάζουμε:

8. Εξαρχής υποβολή δήλωσης Ε9 : Πρόκειται για υποβολή δήλωσης Ε9 που περιλαμβάνει το σύνολο των ακινήτων που υπάρχουν την 1/1/2008. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων καθώς και όλα τα περιουσιακά δικαιώματα του Πίνακα 1 (κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου και οικόπεδα) και Πίνακα 2 (αγροτεμάχια), του υπόχρεου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων. Σημειώνεται ότι το ειδοποιητήριο έχει χαρακτηρισμό ΕΤ 30 ή ΕΤ 31.
Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των στοιχείων της συζύγου και προστατευόμενων τέκνων καθώς και των στοιχείων του πίνακα 1, είναι οι ίδιες που περιγράφηκαν παραπάνω.


Εδώ γεννώνται  τα εξής ερωτήματα :

Α)  Πως είναι δυνατόν να υποχρεώσει του ΥΟ τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλλει κανονικά  τις δηλώσεις Ε9  - είτε χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. είτε μέσω διαδικτύου -  να υποβάλλουν εξ αρχής το έντυπο Ε9 ;

Β) Οι δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί το διάστημα από 2005- 2008 δεν έχουν επεξεργαστεί  πλήρως από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων;  

Γ) Αν στο παραπάνω ερώτημα η απάντηση είναι καταφατική, γιατί συνέβη  κάτι τέτοιο ;

Δ) Η απόφαση αυτή, να υποχρεωθούν δηλαδή οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι πολίτες να υποβάλλουν εξ αρχής το έντυπο Ε9 ενώ το είχαν   υποβάλλει κανονικά,  κινείται  στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ;

Ε) Η διοίκηση του ΥΟ έχει αναλογιστεί τι επιπτώσεις επιφέρει ( σε κόστος και εργατοώρες)  στους φορολογούμενους και κατ επέκταση στους επαγγελματίες του χώρου η εκ νέου υποβολή του εντύπου Ε9 ; Ή μήπως θεωρεί   η διοίκηση του υπουργείου ότι με τον τρόπο αυτό θα «ξεμπλέξει» από την καταγραφή των ακινήτων των φορολογούμενων αβρόχοις ποσί και θα μετακυλίσει το κόστος σε φορολογουμένους και φοροτέχνες – λογιστές

ΣΤ) Τέλος τίθεται το ερώτημα αν προβλέπεται με βάση τις κείμενες διατάξεις η υποβολή εξ αρχής του εντύπου Ε9Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης