Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

ΕΛΤΕ: Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

ΕΛΤΕ: Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

7 Απρίλιος 2020
ΕΛΤΕ: Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

Σημείωση Taxheaven: Δείτε την Οδηγία από το αρχείο του κόμβου


Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/2020

Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν.3148/2003 όπως ισχύει, τα άρθρα 17 και 41 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και το άρθρο 52 του ν.4449/2017, τα οποία περιέχουν τις διατάξεις αναφορικά με τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του υποχρεωτικού ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, εκδίδει την παρούσα οδηγία.

Η οδηγία απευθύνεται σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, επιτροπές ελέγχου, όργανα εποπτείας, επαγγελματικούς φορείς, οντότητες δημοσίου συμφέροντος και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στην οδηγία, παρέχονται μεταξύ άλλων, παραδείγματα για τον υπολογισμό της μέγιστης διάρκειας (maximum duration) της ανάθεσης ελέγχου, της εναλλαγής (rotation) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών καθώς και της περιόδου κατά την οποία οι ανωτέρω δεν μπορούν να αναλάβουν τον συγκεκριμένο έλεγχο (cooling off period) στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Το κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στον κάτωθι σύνδεσμο:
Οδηγία για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου


Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης