Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση υποβολής από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος των ετήσιων στοιχείων όγκου πωλήσεων

Παράταση υποβολής από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος των ετήσιων στοιχείων όγκου πωλήσεων

Παράταση υποβολής από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος των ετήσιων στοιχείων όγκου πωλήσεων

7 Απρίλιος 2020
Παράταση υποβολής από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος των ετήσιων στοιχείων όγκου πωλήσεων


Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ2β/Γ.Π. 21032/06-04-2020 του Υπ. Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα επείγοντα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα, η προθεσμία αποστολής στοιχείων ετήσιου όγκου πωλήσεων από τις επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης