Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τηλεκατάρτιση (voucher 600€). Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Διαδικασίες, υποχρεώσεις, προθεσμίες, κ.λπ.

7 Απρίλιου 2020
Τηλεκατάρτιση (voucher 600€). Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Διαδικασίες, υποχρεώσεις, προθεσμίες, κ.λπ.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια:

Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Προσοχή:

Σύμφωνα με το από 22.4.2020 δελτίο τύπου του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταργείται το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (vouchers) και οι επιστήμονες τους οποίους αφορούσε, θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο χωρίς προϋποθέσεις.


Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση, για τους πληττόμενους από τον κορωνοϊό επιστημονικούς κλάδους.

Ι. Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση (πρόσκληση) ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους παρακάτω 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

■ δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
■ μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
■ οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
■ εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
■ ιατροί όλων των ειδικοτήτων
■ ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Ειδικότερα, δικαιούχοι συμμετοχής των παραπάνω κλάδων καθίστανται όσοι διαθέτουν στις 20.3.2020, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω (βλ. ΙΧ. Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.). 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους Κ.Α.Δ. της πρόσκλησης, έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει Κ.Α.Δ. κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης.

Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους Κ.Α.Δ. της πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.

Προσοχή:

i. Σύμφωνα με την από 13.4.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., εντάσσονται ως δικαιούχοι και όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης, έγινε δεκτό να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι Κ.Α.Δ. που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Από 13.4.2020 και οι ενεργοί λογιστές – φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης των 600€», στο πλαίσιο της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων, με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

ii. Σύμφωνα με την από 15.4.2020 ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να ενταχθούν στα voucher εκπαίδευσης ιατροί, μέλη Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που είναι και μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και σήμερα δεν μπορούν να συμπληρώσουν  τη  σχετική  αίτηση,  θα πρέπει οι Ιατρικοί σύλλογοι να στείλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το  συντομότερο  δυνατό,  κατάλογο  των  ιατρών  αυτών  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει  Αριθμό  Μητρώου,  ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  το  ατομικό  ΑΦΜ  (όχι  το  εταιρικό),  διεύθυνση  ιατρείου, email και κινητό τηλέφωνο. Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας, όσοι συμπεριληφθούν σε αυτόν  το κατάλογο θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για τα προγράμματα κατάρτισης.ΙΙ. Πρόγραμμα κατάρτισης. Που, πότε και από ποιους θα υλοποιηθεί η δράση

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

i. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και

ii. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Την υλοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος θα αναλάβουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης, αποκλειστικά διαμέσου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης.

Η διαχείριση των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος ή από εξουσιοδοτημένους παρόχους κατάρτισης, η συνεχής ενημέρωση των ωφελούμενων για τη δράση, κ.λπ., θα πραγματοποιηθεί μέσω του Π.Σ. Εργάνη στο https://elearning.yeka.gr

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο έως τις 25.4.2020.

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων θα αφορά σε δέκα προσδιορισμένα αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση, αρχίζει το αργότερο στις 25.4.2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31.5.2020. Η προθεσμίες δύναται να παραταθούν.

Η τηλεκατάρτιση μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεών της, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 20.6.2020.
 

ΙΙΙ. Ωφέλεια συμμετασχόντων. Εκπαιδευτικό επίδομα 600€

Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω αυτής ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εφόσον το επιθυμεί, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιό της.

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6€ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 λεπτά.

Το ποσό που θα λάβει θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις ως εξής:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και την είσοδό του στο πρόγραμμα, θα λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400€

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr έως και 12.4.2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 έως 17.4.2020. Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν από 13.4.2020 έως 16.4.2020, θα πληρωθούν από 24 έως 27.4.2020, ενώ όσες ενεργοποιηθούν από 17.4.2020 έως 25.4.2020, θα πληρωθούν από 4 έως 7/5/2020.

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα των 200€. 

Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από 4.5.2020 έως 10.5.2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19.5.2020. Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από 1.6.2020 έως 5.6.2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 18.6.2020. Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος. 


ΙV. Διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής, προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της δράσης, βάσει του κύριου Κ.Α.Δ. της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και προκειμένου να συμμετέχει σ’ αυτή θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή, επιλέγοντας αποκλειστικά μια από τις δύο παρακάτω διαθέσιμες διαδικασίες.

Διαδικασία 1η

Υποβολή «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής» από τον ίδιο

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει ο ίδιος στο Π.Σ. Εργάνη στην ιστοσελίδα https://elearning.yeka.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει και συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα πεδία.

Η Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή της.

Με την αίτηση συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα) στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και επιλέγει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί.

Με την υποβολή της αίτησης αποδίδεται αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η προθεσμία υποβολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αυτή τη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59 (κατόπιν τροποποίησης των προθεσμιών με την Υ.Α. 351/2020/14.4.2020).
 


Διαδικασία 2η

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση μέσω εξουσιοδότησης σε πάροχο

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή εξουσιοδοτώντας απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του (εφόσον έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παρόχων της εν λόγω δράσης), προκειμένου αυτός αντί του ενδιαφερόμενου να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. Εργάνη τα παρακάτω στοιχεία του ωφελούμενου:
- Α.Φ.Μ.,
- ονοματεπώνυμο,
- κύριος Κ.Α.Δ.,
- στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, τράπεζας, στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα),
- στοιχεία επικοινωνίας και υποχρεωτικά το e-mail,
- το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί.

Ο πάροχος διαφυλάσσει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης για τον ωφελούμενο.

Η προθεσμία υποβολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με αυτή τη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 (κατόπιν τροποποίησης των προθεσμιών με την Υ.Α. 351/2020/14.4.2020).

Ο κόμβος Taxheaven θέλοντας να βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές στις δύσκολες ώρες που βιώνουν, καθώς και τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, δημιούργησε μια απλή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το voucher των 600€.

Αφιερώνοντας μόλις ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και δεν ασχολείστε άλλο. Στη συνέχεια ένα εξειδικευμένο στέλεχος του συνεργαζόμενου παρόχου κατάρτισης, θα επικοινωνήσει μαζί σας, να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, για την υλοποίηση της εκπαίδευσης των 100 ωρών και την είσπραξη του ποσού των 600€ (καθαρών) από εσάς στο λογαριασμό σας.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

V. Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά την κατάρτιση

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, μέσω επιλογής μίας από των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Η μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της δράσης και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του (400€).

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του (200€).

Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να συμπληρώσει, κατά την πρώτη ημέρα της κατάρτισης, σε ηλεκτρονική μορφή, τα απογραφικά στοιχεία εισόδου για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο ν.4624/2019, στο άρθ. 54Α του ν.4314/2014, στο άρθ. 14 του ν.4403/2016 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
 

VI. Αντικείμενα τηλεκατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων προσδιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
- Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
- Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
- Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων o Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
- Αυθεντικοποίηση & κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής o Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων o Διαδικτυακή συνεργασία.

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
- Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
- Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί ορισμοί του ν. 4412/2016
- Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες του ν. 4412/2016
- Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
- Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
- Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
- Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
- Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
- Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
- Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
- Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
- Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
- Η έννοια του Search Engine Optimization
- Ηλεκτρονικές συναλλαγές
- Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
- Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
- Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
- Επεξεργασία κειμένου
- Υπολογιστικά Φύλλα
- Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Παρουσιάσεις
- Βάσεις Δεδομένων

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
- Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
- Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
- Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
- Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
- Η έννοια της τηλεργασίας
- Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
- Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
- Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
- Δημιουργία "πράσινου προφίλ"
- Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
- Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
- Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
- Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
- Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
- Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
- Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
- Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
- Συστήματα "έξυπνων" εφαρμογών
- Σύστημα διαχείρισης κτιρίου - BMS

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
- Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων
- Υπηρεσίες Διαδικτύου
- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
- Διαδικτυακή Συνεργασία
- Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
- Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
- Πρακτικές DEVOPS

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
- Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
- Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
- Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
- Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
- Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
- Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
- Υπηρεσίες Διαδικτύου
- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
- Διαδικτυακή Συνεργασία
- Πληροφορικός Γραμματισμός
- ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
- Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
- Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
- Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
- Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.
- Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
- Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
- Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
- SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
- Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
- Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
- Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
- Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
- Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
- Mobile εφαρμογές
 

VII. Πιστοποίηση κατάρτισης ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης ενημερώνει τον πάροχο για την πρόθεση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε και ο πάροχος έχει υποχρέωση να διασφαλίσει και διευκολύνει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής του ωφελούμενου κατά την πρώτη εξέταση.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση νια την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος (200€).


VIII. Ερωτήσεις - απαντήσεις

1. Μπορεί να γίνονται αποδεκτές σαρωμένες από τους ωφελούμενους εξουσιοδοτήσεις (χωρίς γνήσιο υπογραφής) καθώς η διακίνηση εγγράφων στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια τους προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή. Επιπρόσθετα, η τυπική διαδικασία εξασφάλισης του γνήσιου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι εφικτή.

Απάντηση: Εφόσον ο ωφελούμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, εγκεκριμένη από το gov.gr, υπογράφει την εξουσιοδότηση και την αποστέλλει στον πάροχο. Εάν δεν διαθέτει, ο ωφελούμενος υπογράφει την αίτηση και την αποστέλλει στον πάροχο σε μορφή pdf ή σε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας.

2. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, αφορούν επαγγελματίες ανεξάρτητα μορφωτικού επιπέδου ή πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Επίσης ο ΚΑΔ αφορά μόνο στην κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή και σε δευτερεύουσα;

Απάντηση: Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης

3. Ο εταίροι εταιρειών που διαθέτουν κύριο επιλέξιμο ΚΑΔ π.χ Ο.Ε, ΙΚΕ κτλ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα;

Απάντηση: Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης. Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.


Προσοχή:

i. Σύμφωνα με την από 13.4.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε., εντάσσονται ως δικαιούχοι και όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης, έγινε δεκτό να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι Κ.Α.Δ. που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Από 13.4.2020 και οι ενεργοί λογιστές – φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης των 600€», στο πλαίσιο της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων, με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

ii. Σύμφωνα με την από 15.4.2020 ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να ενταχθούν στα voucher εκπαίδευσης ιατροί, μέλη Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που είναι και μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και σήμερα δεν μπορούν να συμπληρώσουν  τη  σχετική  αίτηση,  θα πρέπει οι Ιατρικοί σύλλογοι να στείλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το  συντομότερο  δυνατό,  κατάλογο  των  ιατρών  αυτών  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει  Αριθμό  Μητρώου,  ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  το  ατομικό  ΑΦΜ  (όχι  το  εταιρικό),  διεύθυνση  ιατρείου, email και κινητό τηλέφωνο. Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας, όσοι συμπεριληφθούν σε αυτόν  το κατάλογο θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για τα προγράμματα κατάρτισης.4. Επιχείρηση που διαθέτει κύριο ΚΑΔ 70.22.14.00 είναι στους εντασσόμενους ΚΑΔ; γιατί ο επιλέξιμος ΚΑΔ της πρόσκλησης είναι 70.22.14.

Απάντηση: Ο ΚΑΔ 70.22.14.00 ταυτίζεται με τον ΚΑΔ 70.22.14. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

5. Ο ΚΑΔ 86.90.12.01 «υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων» συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης, όμως οι αποκλειστικές νοσοκόμες δουλεύουν με ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, δεν έχουν έναρξη στην εφορία και η επίσημη απόδειξη που εκδίδουν τους την παρέχει το ΙΚΑ. Μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση;

Απάντηση: Οι αποκλειστικές νοσοκόμες μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη του ΚΑΔ 86.90.12.01 «υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων» στην εφορία.

ΙΧ. Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.10.1

Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

69.10.11

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12

  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13

  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69.10.14

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69.10.15

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

69.10.16

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69.10.17

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

69.10.18

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69.10.18.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69.10.19

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69.10.19.01

Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου

69.10.19.02

Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή

69.10.19.03

Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

69.20.1

Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

69.20.10.01

Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

69.20.10.02

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή

69.20.2

Λογιστικές υπηρεσίες

69.20.21

Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης

69.20.22

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69.20.22.01

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

69.20.22.02

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

69.20.23

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

69.20.24

Υπηρεσίες μισθολογίου

69.20.29

Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

69.20.29.01

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

69.20.3

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69.20.31

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32.01

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

69.20.4

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

70.22.1

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

70.22.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

70.22.11.01

Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης

70.22.11.02

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα

70.22.11.03

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα

70.22.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

70.22.11.05

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

70.22.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)

70.22.12.01

Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων

70.22.12.02

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές

70.22.12.03

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών

70.22.12.04

Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης

70.22.12.05

Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας

70.22.12.06

Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς

70.22.12.07

Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης

70.22.12.08

Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή

70.22.12.09

Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

70.22.12.10

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

70.22.12.11

Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών

70.22.12.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων

70.22.12.13

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)

70.22.12.14

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)

70.22.12.15

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου

70.22.12.16

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου

70.22.13

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

70.22.13.01

Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη

70.22.13.02

Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων

70.22.13.03

Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

70.22.13.04

Υπηρεσίες πωλητή αγαθών

70.22.13.05

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

70.22.14

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

70.22.14.01

Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

70.22.15

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής

70.22.15.01

Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών

  70.22.15.02

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

  70.22.15.03

Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)

70.22.15.04

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας

70.22.15.05

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

70.22.15.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας

  70.22.15.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας

70.22.15.08

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας

70.22.15.09

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων

70.22.15.10

Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

  70.22.16

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης

70.22.16.01

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

70.22.17

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

70.22.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

70.22.20.01

Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης

70.22.20.02

Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών

70.22.20.03

Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων

70.22.3

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

  70.22.30.01

Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)

70.22.30.02

Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)

70.22.30.03

Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων

70.22.4

Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.11.1

Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

71.11.2

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια

71.11.21

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών

71.11.22

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων

71.11.23

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης

71.11.23.01

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

71.11.24

Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.3

Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού

71.11.31

Υπηρεσίες πολεοδομίας

71.11.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

71.11.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης

71.11.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

71.11.31.04

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

71.11.31.05

Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

71.11.32

Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας

71.11.33

Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

71.11.4

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.41

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

71.11.41.01

Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

71.11.41.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

71.11.41.03

Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

71.11.42

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.12.1

Υπηρεσίες μηχανικών

71.12.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

71.12.11.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

71.12.11.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

71.12.11.03

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

71.12.11.04

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

71.12.11.05

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

71.12.12

Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα

71.12.12.01

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

71.12.12.02

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων

71.12.12.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

71.12.13

Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα

71.12.13.01

Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση

71.12.13.02

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

71.12.13.03

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

71.12.13.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

71.12.13.05

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

71.12.13.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

71.12.13.07

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

71.12.14

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών

71.12.14.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

71.12.14.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

71.12.14.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

71.12.15

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)

71.12.15.01

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

71.12.16

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα

71.12.16.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

71.12.17

Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα

71.12.17.01

Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών

71.12.18

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής

71.12.19

Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

71.12.19.01

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

71.12.19.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων

71.12.19.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

71.12.19.04

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

71.12.19.05

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης

71.12.19.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

71.12.19.07

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

71.12.19.08

Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.09

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.10

Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

71.12.19.11

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

71.12.19.12

Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

71.12.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

71.12.3

Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών

71.12.31

Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών

71.12.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71.12.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

71.12.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

71.12.31.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

71.12.32

Γεωφυσικές υπηρεσίες

71.12.33

Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών

71.12.33.01

Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34

Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34.01

Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο

71.12.35

Υπηρεσίες χαρτογράφησης

71.12.35.01

Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

71.12.35.02

Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

71.12.35.03

Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

71.12.35.04

Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.11.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72.11.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

72.11.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72.11.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

72.11.2

Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.19.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες

72.19.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά

72.19.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες

72.19.13.01

Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου

72.19.14

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία

72.19.14.01

Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων

72.19.14.02

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

72.19.14.03

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων

72.19.15

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

72.19.15.01

Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72.19.16

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες

72.19.16.01

Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία

72.19.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες

72.19.19.01

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)

72.19.19.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία

72.19.19.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία

72.19.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία

72.19.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.29.01

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)

72.19.29.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία

72.19.29.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72.19.29.04

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.05

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων

72.19.29.06

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

72.19.29.07

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών

72.19.29.08

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

72.19.29.09

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72.19.3

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

72.19.4

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες

72.19.40.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

72.19.40.02

Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

72.19.40.03

Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

72.19.5

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες

72.20.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις

72.20.11.01

Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών

72.20.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία

72.20.12.01

Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία

72.20.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη

72.20.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες

72.20.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας

72.20.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.29.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία

72.20.29.02

Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών

72.20.29.03

Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

72.20.29.04

Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών

72.20.3

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.10.1

Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.20.1

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.12

Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.31.1

Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.12

Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.14

Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32.1

Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.12

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.14

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.41.1

Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.41.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

85.41.12

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

85.41.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.41.14

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42.1

Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.12

Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.14

Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.15

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.16

 Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.59

 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.59.1

  Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.11

 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

85.59.11.01

 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.11.02

 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

85.59.12

 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

85.59.13

 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13.01

 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

85.59.13.02

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

85.59.13.03

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης

85.59.13.04

 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

85.59.13.05

Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού

85.59.13.06

Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων

85.59.13.07

Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών

85.59.19

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.19.01

 Υπηρεσίες δασκάλου

85.59.19.02

 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια

85.59.19.03

 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού

85.59.19.04

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία

85.59.19.05

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

85.59.19.06

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.19.07

 Υπηρεσίες καθηγητή

85.59.19.08

Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

85.59.19.09

Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης

85.59.19.10

Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

85.59.19.11

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.91.1

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

88.91.11

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία

88.91.12

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

88.91.13

Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών

88.91.13.01

Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου

88.91.13.02

Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

88.91.13.03

Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.21.1

Υπηρεσίες γενικής ιατρικής

86.21.10.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής

86.21.10.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας

86.21.10.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας

86.21.10.04

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.21.10.05

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22.1

Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.11

Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων

86.22.19

Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.19.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής

86.22.19.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας

86.22.19.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής

86.22.19.04

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας

86.22.19.05

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας

86.22.19.06

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας

86.22.19.07

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας

86.22.19.08

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας

86.22.19.09

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας

86.22.19.10

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)

86.22.19.11

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής

86.22.19.12

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας

86.22.19.13

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)

86.22.19.14

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας

86.22.19.15

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας

86.22.19.16

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας

86.22.19.17

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής

86.22.19.18

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας

86.22.19.19

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής

86.22.19.20

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας

86.22.19.21

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας

86.22.19.22

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής

86.22.19.23

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας

86.22.19.24

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής

86.22.19.25

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής

86.22.19.26

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής

86.22.19.27

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας

86.22.19.28

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής

86.22.19.29

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας

86.22.19.30

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

86.22.19.31

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής

86.22.19.32

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα

86.22.19.33

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων

86.22.19.34

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής

86.22.19.35

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.23.1

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.11

Ορθοδοντικές υπηρεσίες

86.23.19

Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.19.01

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.23.19.02

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό

86.23.19.03

Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών

86.23.19.04

Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.90.1

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία

86.90.11

Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη

86.90.12

Υπηρεσίες νοσοκόμου

86.90.12.01

Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων

86.90.12.02

Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων

86.90.12.03

Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων

86.90.12.04

Υπηρεσίες νοσηλευτή

86.90.13

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

86.90.13.01

Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

86.90.13.03

Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή

86.90.13.04

Υπηρεσίες χειροπράκτη

86.90.14

Υπηρεσίες ασθενοφόρων

86.90.15

Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

86.90.15.01

Υπηρεσίες ακτινοφυσικού

86.90.15.02

Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου

86.90.15.03

Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας

86.90.15.04

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών

86.90.15.05

Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού

86.90.15.06

Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου

86.90.15.07

Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων

86.90.16

Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης

86.90.17

Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

86.90.18

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

86.90.18.01

Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου

86.90.18.02

Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας

86.90.18.03

Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή

86.90.18.04

Υπηρεσίες ψυχολόγου

86.90.19

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

86.90.19.01

Υπηρεσίες βελονισμού

86.90.19.02

Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας

86.90.19.03

Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

86.90.19.04

Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας

86.90.19.05

Υπηρεσίες εργοθεραπείας

86.90.19.06

Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων

86.90.19.07

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών

86.90.19.08

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων

86.90.19.09

Υπηρεσίες λογοθεραπείας

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί

86.90.19.11

Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής

86.90.19.12

Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

 

 Υ.Α. 351/2020/14.4.2020 «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης