Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς το Α' τρίμηνο του 2020 για τις υπηρεσίες λογιστή

4 Απρίλιος 2020
Οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αριθμούς το Α' τρίμηνο του 2020 για τις υπηρεσίες λογιστή

www.promitheies.gr

Το Α’ τρίμηνο του 2020, 75 δημόσιοι φορείς δημοσίευσαν περισσότερους από 110 ενεργούς δημόσιους διαγωνισμούς για λογιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Έχοντας λάβει υπόψη όλους τους οικονομικούς φορείς πέραν των ατομικών επιχειρήσεων, το Α’ τρίμηνο του 2020 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 590 συμβάσεις που υπογράφηκαν μεταξύ των αναδόχων δημοσίων διαγωνισμών και των αρμόδιων φορέων σε όλη την Ελλάδα. Οι φορείς που δημοσίευσαν τις περισσότερες συμβάσεις ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισσότεροι από 425 δημόσιοι φορείς δημοσίευσαν συμβάσεις με το συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 9.500.000 €. Οι αναθέτουσες αρχές με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας. Στο 85% των προκηρύξεων, οι δημόσιοι φορείς προσέφυγαν στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στο 6% στην διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και στο υπόλοιπο 9% ακολούθησαν μια διαφορετική διαδικασία.

Περισσότερες από 340 συμβάσεις δημοσίευσαν οι τρεις πρώτες περιφέρειες της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 33% των συμβάσεων δημοσίων διαγωνισμών διαθέτοντας περισσότερα από 4.600.000 €, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκε το 17% με περισσότερα από 2.500.000 € και στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας το 6% με περισσότερα από 340.000 €.

Το 38% των συμβάσεων αφορούσε ποσά έως 5.000 €, το 27% ποσά από 5.000 έως 10.000 €, το 25% ποσά από 10.000 έως 20.000 €, το 7% ποσά από 20.000 – 50.000 € και το υπόλοιπο 3% μεγαλύτερα ποσά. Βλέποντας τους τύπους των δημόσιων φορέων, στους δήμους δημοσιεύθηκε το 13% των συμβάσεων, στα πανεπιστήμια το 9% και στα νοσοκομεία το 7%.

Με την έγκαιρη ενημέρωση των δημοσίων διαγωνισμών εξοικονομείται σημαντικός χρόνος και υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας των διαδικασιών που ακολουθεί μια εταιρία που λαμβάνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης