Πολλοί αγρότες μένουν εκτός των ευνοϊκών μέτρων

Απόψεις

4 Απρίλιος 2020
Taxheaven.grΜακρή Αν. Φωτεινή

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών περιμένανε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει όλους τους ΚΑΔ αυτών για να μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών μέτρων που έχουν παρθεί. Κι ενώ τους συμπεριέλαβε ήρθαν αντιμέτωποι με το θηρίο του ΕΡΓΑΝΗ. Το πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ έχει πάρει εικόνα όλων των ΚΑΔ από 20/3/2020 και αυτό δεν αλλάζει. Είτε γίνουν τροποποιητικές σε Ε3, είτε σε Ε1. Δεν αλλάζει. Οι ΔΟΥ δεν δέχονται καμιά τροποποίηση ΚΑΔ με προγενέστερη ημερομηνία τις 20/3.

Υπάρχουν όμως λάθη που έχουν γίνει απ' το σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και πρόκειται για το ασυμβίβαστο του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και του λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές αγορές.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ

Ακόμη κι αν υπήρξαν παραλείψεις και οι αρμόδιοι δεν είναι πρόσεξαν την εικόνα αυτή στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TaxisNet το κράτος οφείλει να αποκαταστήσει αυτή την εικόνα. (ΠΟΛ.1010/2018).

Από 1.1.2017 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, λόγω άσκησης από μέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αγρότες μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόμενο καθεστώς), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (σύνολο από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και εσόδων από άλλη δραστηριότητα μέχρι δέκα χιλιάδες 10.000 ευρώ).»

Ακόμη, υπάρχουν προβλήματα με το μέτρο των δευτερευόντων ΚΑΔ που το ΕΡΓΑΝΗ αντλεί στοιχεία απ' το Ε3 και τον κωδικό 022, Είναι ένας τρόπος που βγάζει εκτός πολλούς αγρότες. Θα πρέπει το υπουργείο να μεριμνήσει για τις περιπτώσεις αυτές, που λόγω αστοχιών στην συμπλήρωση του Ε3 πολλοί αγρότες δεν θα ευνοηθούν απ' τα μέτρα. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθηθεί ο πληττόμενος αγροτικός κόσμος θα πρέπει τα μέτρα να είναι οριζόντια και ισότιμα για όλους πέρα από λάθη και παραλείψεις που τους αφήνουν όλους εκτεθειμένους.