Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ. για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων

19 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Αλλαγές στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ. για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων
Παρασκευή, 19.06.2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ      

Δελτίο Τύπου
                                  


Στο πλαίσιο του Προγράμματος ψηφιοποίησης όλων των ασφαλιστικών Ταμείων η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά υπέγραψε απόφαση με την οποία εκσυγχρονίζονται πολλές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Συγκεκριμένα με τις ρυθμίσεις :

•    Καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο και για τους:

1.    εργολάβους  που εκτελούν δημόσια έργα , εφόσον απασχολούν πάνω από 3 εργαζόμενους

2.     εργοδότες- φυσικά πρόσωπα , ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζόμενων που απασχολούν, (Μέχρι σήμερα υπόχρεοι ήταν όσοι απασχολούσαν πάνω από 5 πρόσωπα) .

3.    εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, εφόσον απασχολούν πάνω από 3 εργαζόμενους,

4.    εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής

5.    εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.H χειρόγραφη υποβολή της ΑΠΔ παραμένει προαιρετική μόνο για τους :

1.    εργολάβους δημοσίων έργων ή τους εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία , εφόσον απασχολούν μέχρι 3 εργαζόμενους

2.    εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων που τα εκτελούν με αυτεπιστασία
Με την κατά τα παραπάνω διεύρυνση στο σύνολο σχεδόν των εργοδοτών της υποβολής της ΑΠΔ   μέσω διαδικτύου ή μέσω ψηφιακού μαγνητικού μέσου γίνεται απλούστερη  και σύμφωνη με τη σύγχρονη τεχνολογία η υποχρέωση των εργοδοτών για δήλωση των εργαζόμενων τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ταυτόχρονα πατάσσεται η γραφειοκρατία και επέρχεται αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών , καθότι πλέον πολύ λίγοι εργοδότες θα προσέρχονται στα Υποκαταστήματα για να υποβάλουν χειρόγραφα την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.     
Επιπλέον θα καταστεί ευκολότερος από πλευράς του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ο έλεγχος των δηλούμενων από τους εργοδότες στοιχείων .
Ο ανωτέρω συνδυασμός της πάταξης της γραφειοκρατίας και της αποσυμφόρησης των Υπηρεσιών θα υποβοηθήσει σημαντικά το έργο της πάταξης της εισφοροδιαφυγής , που αποτελεί « πληγή» του ασφαλιστικού μας συστήματος .

•    Με την ίδια απόφαση καθιερώνεται για το δημόσιο, νπδδ και ΟΤΑ δίμηνη προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ , ούτως ώστε να υφίσταται εναρμόνιση με την δίμηνη προθεσμία που έχουν οι ανωτέρω εργοδότες για την καταβολή προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των οφειλόμενων εισφορών τους .
Ταυτόχρονα για τους λοιπούς εργοδότες που υποβάλουν μέσω διαδικτύου την ΑΠΔ καθιερώνονται συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής της, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου τους.

Ειδικά για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων που υποβάλουν την ΑΠΔ μέσω διαδικτύου ορίζεται ότι την υποβάλουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απασχόληση , όπως συμβαίνει με το σύνολο των εργοδοτών οικοδομικών- τεχνικών έργων.

•    Η βασική τομή που γίνεται με τη ρύθμιση αυτή συνίσταται στην καθιέρωση δίμηνης προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ εκ μέρους του δημοσίου, νπδδ και ΟΤΑ, η οποία ήταν απαραίτητη , καθόσον και η προθεσμία καταβολής των εισφορών των εν λόγω εργοδοτών ήταν από πολύ παλιά δίμηνη .
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν τα λάθη που συχνά παρατηρούνταν εκ μέρους των εργοδοτών αυτών και που είχαν ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα,  τα οποία προσβάλλονταν εν συνεχεία στις ΤΔΕ του Ιδρύματος ( όπου και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ακυρώνονταν).
Και πάλι το αποτέλεσμα θα είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας και η απλούστευση της όλης διαδικασίας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης