Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2020

1 Απρίλιου 2020 Σχόλια
(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2020
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Πασχαλινός μήνας ο Απρίλης, όμως δεν μοιάζει με κανέναν προηγούμενο...

Εν μέσω πανδημίας, μας βρίσκει να συνεχίζουμε την ανάβαση του δικού μας Γολγοθά.

Οι ιστορικές στιγμές που ζούμε πυροδοτούν καταιγιστικές εξελίξεις, προκαλώντας, μεταξύ άλλων και τη λήψη πληθώρας μέτρων και αποφάσεων, φορτώνοντας και τον κλάδο μας με απανωτές υποχρεώσεις. Ένας κλάδος που μάχεται με πολλούς και ισχυρούς αντιπάλους. Μάχεται με ιούς, αλλά και προθεσμίες...

Ας ευχηθούμε στο τέλος και της μάχης αυτής, να βρεθούμε όλοι υγιείς. Εμείς, οι αγαπημένοι μας, αλλά κι ολόκληρος ο κόσμος.

Γιατί σ' αυτόν τον κόσμο που όλο στενεύει, ο καθένας χρειάζεται όλους τους άλλους...


Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας μερικές από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις του Απριλίου.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i. από 1.4.2020 έως και 10.4.2020 πραγματοποιούνται οι υποβολές των υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο των Α.Φ.Μ. τους για την Α' φάση. Αντίστοιχα, από 11.4.2020 έως 20.4.2020 πραγματοποιούνται για τη Β' φάση και από 21.4.2020 έως 30.4.2020 για την Γ' φάση.

ii. έως τις 6.4.2020 11.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή της δήλωσης ποσοτήτων σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην ελληνική επικράτεια. Προσοχή: τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται με δηλώσεις που θα υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 ημερών από την αρχική (αρχική ημερομηνία υποβολής βάσει του άρθ. 6 του ν.4682/2020 είναι η 6.4.2020) και κάθε επόμενη δήλωση και μέχρι 13.5.2020 (σ.σ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 37593/9.4.2020 του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «[...]Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων δεν έτυχε του απαιτούμενου χρόνου ενημέρωσης των υπόχρεων και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων, από την δημοσίευση της παρούσας, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση αποθεμάτων των ως άνω προϊόντων, μπορούν να το πράξουν εντός δύο ημερών. Τέλος, υπόχρεοι στην δήλωση αποθεμάτων είναι ακόμη και όσοι διαθέτουν μηδενικά αποθέματα [...]»)
Προσοχή Βάσει της παρ. 4 και 5 άρθ. 8 της ΚΥΑ 39683/16.4.2020 (ΦΕΚ B’ 1481/17.04.2020) υποχρεωτική επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται:
α. Καθημερινά από τις υπεραγορές τροφίμων (super market), αναφέροντας τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.
β. Κάθε 3 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις λοιπές υπόχρεες επιχειρήσεις.
Δεν είναι επιτρεπτή η δήλωση στην εφαρμογή μετά το πέρας του τριημέρου, ή μετά το πέρας της ημέρας για τα super market, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τέτοιου είδους δηλώσεις λογίζονται ως ανακριβείς.

iii.
 έως τις 10.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων των εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, για το διάστημα από 11.3.2020 έως και 31.3.2020 (μηνός Μαρτίου), βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020,

iv. έως τις 10.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους,

v. έως τις 10.4.2020 21.4.2020 πραγματοποιείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η υποβολή στοιχείων επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής (παράταση βάσει της Κ.Υ.Α. Α.1080/10.4.2020),

vi. έως τις 10.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή των αρχικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν τα πληρώματα εμπορικών πλοίων στον μήνα Ιανουάριο του 2020 (είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 31.3.2020), βάσει της Υ.Α. Α.1069/2020 (ΦΕΚ Β' 1176/6-4-2020),

vii. έως τις 13.4.2020 πραγματοποιούνται οι διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, στο Π.Σ. «Εργάνη»,

viii. έως τις 15.4.2020 17.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την από 15.4.2020 νέα ανακοίνωση παράτασης,

ix. έως τις 15.4.2020 (και οπωσδήποτε μετά το πέρας της 10ης.4.2020) 15.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του Εντύπου 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους (Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 14556/448/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1208/7.4.2020) με την οποία παρατάθηκε η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού μέχρι και τις 24.4.2020 και την Υ.Α. με αρ. 14638/Δ1.4991/15.4.2020),

x. έως τις 16.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020,

xi. έως 16.4.2020 22.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αυτοπρόσωπης αίτησης συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές) (κατόπιν τροποποίησης των προθεσμιών με την Υ.Α. 351/2020/14.4.2020) (καταργήθηκε σύμφωνα με το από 22.4.2020 δελτίο τύπου του υπ. Εργασίας),

xii. έως τις 20.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή ορθής επανάληψης αρχικών υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη, επιχειρήσεων - εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα και περιπτώσεων εργαζομένων τους,

xiii. έως τις 20.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους,

xiv. έως 20.4.2020 25.4.2020 και ώρα 15:00 πραγματοποιείται η υποβολή σε εξουσιοδοτημένο πάροχο κατάρτισης, αίτησης συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές) (κατόπιν τροποποίησης των προθεσμιών με την Υ.Α. 351/2020/14.4.2020) (καταργήθηκε σύμφωνα με το από 22.4.2020 δελτίο τύπου του υπ. Εργασίας),

xv. έως τις 23.4.2020 πραγματοποιούνται οι διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων - εργοδοτών που πλήττονται, στο Π.Σ. «Εργάνη»,

xvi. έως τις 24.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) βάσει Κ.Α.Δ.,

xvii. έως τις 24.4.2020 πραγματοποιείται η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ που ανατρέχει σε χρόνο από τις 20.3.2020 και προγενέστερα,

xviii. έως τις 24.4.2020 28.4.2020 (κατόπιν παράτασης που δόθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ88/22.4.2020 (ΦΕΚ B’ 1578/24-04-2020)) πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) βάσει Κ.Α.Δ. Σημαντική σημείωση: με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 132/2020 (ΦΕΚ Β' 2371/16-06-2020) για όσους δεν είχαν υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 28.4.2020, δόθηκε η δυνατότητα να τις υποβάλλουν έως τις 19.6.2020,

xix. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης προς τους δικαιούχους δήμους, για ρύθμιση οφειλών τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, του β' εδαφ. της παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976, βάσει της παρ. 1 του άρθ. 51 του ν.4647/2019,

xx. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,

xxi. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η πληρωμή της 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013),

xxii. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ελεγχόμενης επιχείρησης με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου 2019,

xxiii. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται ο διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) για τη διαχειριστική περίοδο 2019 και

xxiv. έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η καταβολή του 1/2 της εισφοράς έτους 2019, από τις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975.

Υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2020

1 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 1 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 1 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

2 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 2 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

3 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 3 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 3 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

4 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 4 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 4 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

5 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 5 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 5 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

6 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 6 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 6 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

7 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 7 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 7 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

8 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 8 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

9 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 9 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 9 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

10 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 0 και με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

 2. 10 Απρ. 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, για το διάστημα από 11.3.2020 έως και 30.3.2020 (μηνός Μαρτίου), βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020

 3. 10 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους

 4. 10 Απρ. 2020 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

11 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις

13 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις


15 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Απρ. 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους

 2. 15 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Απρ. 2020 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαρτίου

16 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Απρ. 2020 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 16 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S., τριμήνου Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

17 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 17 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

20 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους

 2. 20 Απρ. 2020 Υποβολή ορθής επανάληψης αρχικών υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη, επιχειρήσεων - εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα και περιπτώσεων εργαζομένων τους

21 Απριλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 21 Απρ. 2020 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάρτιο

 2. 21 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαρτίου


Διαβίβαση στοιχείων

 1. 21 Απρ. 2020 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

22 Απριλίου 2020
Λοιπές υποχρεώσεις

23 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις


24 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 24 Απρ. 2020 Δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης κύριου ενεργού ΚΑΔ που ανατρέχει σε χρόνο από τις 20.3.2020 και προγενέστερα

25 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις


27 Απριλίου 2020

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 27 Απρ. 2020 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

28 Απριλίου 2020
 1. Λοιπές υποχρεώσεις

Σημαντική σημείωση: με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 132/2020 (ΦΕΚ Β' 2371/16-06-2020) για όσους δεν είχαν υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 28.4.2020, δόθηκε η δυνατότητα να τις υποβάλλουν έως τις 19.6.2020
30 Απριλίου 2020 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Απρ. 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018

 2. 30 Απρ. 2020 Υποβολή αίτησης προς τους δικαιούχους δήμους, για ρύθμιση οφειλών τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, βάσει του β' εδαφ. της παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976

 3. 30 Απρ. 2020 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Μαρτίου

 4. 30 Απρ. 2020 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

 5. 30 Απρ. 2020 Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

 6. 30 Απρ. 2020 Πληρωμή 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013)

 7. 30 Απρ. 2020 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 8. 30 Απρ. 2020 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους)

 9. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

 10. 30 Απρ. 2020 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Φεβρουάριος)

 11. 30 Απρ. 2020 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Φεβρουαρίου

 12. 30 Απρ. 2020 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

 13. 30 Απρ. 2020 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

 14. 30 Απρ. 2020 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

 15. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Φεβρουάριο)

Δήλωση intrastat

 1. 30 Απρ. 2020 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαρτίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 2. 30 Απρ. 2020 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 3. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Φεβρουαρίου)

 4. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

 5. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)

Φόροι και λοιπές υποχρεώσεις πλοίων

 1. 30 Απρ. 2020 Καταβολή 1/2 εισφοράς προηγούμενου έτους επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2019 και μετά)

Φ.Π.Α.

 1. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

 2. 30 Απρ. 2020 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

 3. 30 Απρ. 2020 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ

 1. 30 Απρ. 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

 2. 30 Απρ. 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 30 Απρ. 2020 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

 


Αργίες δημοσίου μηνός Απριλίου 2020

Μεγάλη ΠαρασκευήΠαρασκευή 17 Απριλίου 2020
Δευτέρα του Πάσχα Δευτέρα 20 Απριλίου 2020


Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών

Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών Δευτέρα 13 Απριλίου 2020


Σημείωση: Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης