Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ: Νέα παράταση της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης από τους λογιστές – φοροτεχνικούς

ΟΕΕ: Νέα παράταση της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης από τους λογιστές – φοροτεχνικούς

Ανακοίνωση για την εκ νέου παράταση της υποβολής από τους λογιστές – φοροτεχνικούς της Υ.Δ. του Ν.4093/2012 του έτους 2020

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοινώνει την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της προβλεπόμενης Υ.Δ. του Νόμου 4093/2012, μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης