Αποτελέσματα live αναζήτησης

Την προσθήκη και του ΚΑΔ 69.20.1 (Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου) στις επιχειρήσεις που πλήττονται ζητάει η ΕΛΤΕ

Την προσθήκη και του ΚΑΔ 69.20.1 (Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου) στις επιχειρήσεις που πλήττονται ζητάει η ΕΛΤΕ

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/2020

Ένταξη υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου στους Κ.Α.Δ. με τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού Covid-19


Η πανδημία του κορονοϊού Covid-19 έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους. Ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του παραμένει σημαντικός ενώ κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελούν, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, οι οικονομικές επιπτώσεις του, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.


Συνέπεια των ανωτέρω, είναι η πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων στην πλειοψηφία των κλάδων της ελληνικής οικονομίας καθώς επίσης και η έλλειψη ρευστότητας αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΤΕ σε συνέχεια της επικοινωνίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες κατά την εκτέλεση του έργου τους λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, απέστειλε σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη προσθήκης και του ΚΑΔ 69.20.1 (Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου), στις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Η ΕΛΤΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με το ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα όσο και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού στο ελεγκτικό επάγγελμα.Ο Α ΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης