Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δύο αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των πολυεθνικών

  • Με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών επιχειρείται να μπει φραγμός στη νόμιμη φορο-αποφυγή των θυγατρικών επιχειρήσεων ξένων πολυεθνικών με την καθιέρωση κανόνων υποκεφαλαιοδότησης. Επίσης επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δανειοδότησης των εν λόγω επιχειρήσεων και αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Δύο αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των πολυεθνικών

Με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών επιχειρείται να μπει φραγμός στη νόμιμη φορο-αποφυγή των θυγατρικών επιχειρήσεων ξένων πολυεθνικών με την καθιέρωση κανόνων υποκεφαλαιοδότησης. Επίσης επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δανειοδότησης των εν λόγω επιχειρήσεων και αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Με βασικό γνώμονα την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα κέρδη ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα και τα οποία μέχρι σήμερα νομίμως εμφανίζονται συρρικνωμένα, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο δανειοδότησης των εν λόγω επιχειρήσεων.

Προβλέπεται, επίσης, αλλαγή στον τρόπο ελέγχου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στα «δίχτυα» της εφορίας προσπαθεί να ρίξει τις θυγατρικές εταιρείες ξένων πολυεθνικών που λειτουργούν στην Ελλάδα με πολυνομοσχέδιο που προωθεί στη Βουλή για ψήφιση τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομίας και το οποίο προβλέπει υποχρεωτικές αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές προκειμένου να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η φορολογητέα ύλη.

Παράλληλα, κατοχυρώνονται και νομοθετικά οι τράπεζες για να χορηγούν στεγαστικά δάνεια στο 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ενώ, παράλληλα, θεσπίζεται το λειτουργικό leasing για προμήθειες φορέων και επιχειρήσεων του Δημοσίου.

Φοροαποφυγή
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «κανόνες τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» επιχειρείται να μπει φραγμός στη νόμιμη φοροαποφυγή των θυγατρικών επιχειρήσεων ξένων πολυεθνικών με την καθιέρωση κανόνων υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization rules).

Πλήθος επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν πολύ χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο κάνει χρήση της ευεργετικής νομοθεσίας χρησιμοποιώντας τις μητρικές τους ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες για τη χρηματοδότησή τους, είτε για επενδύσεις, είτε ως κεφάλαια κίνησης.

Αποτέλεσμα αυτής της καθ΄ όλα νόμιμης διαδικασίας είναι οι τόκοι να αφαιρούνται από τα κέρδη, πριμοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τη δανείστρια εταιρεία, η οποία επί το πλείστον έχει ως έδρα χώρα με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς και βέβαια αφαιρώντας από το ελληνικό δημόσιο φορολογητέα ύλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομοσχέδιο θα γίνεται άμεση σύνδεση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της κάθε εταιρείας με το ύψος του δανείου που θα μπορούν να λαμβάνουν από μητρική ή συνδεδεμένη εταιρεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια θα διαμορφωθεί περίπου στο ένα προς τρία, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ μετοχικού κεφαλαίου θα μπορεί να δανείζεται έως τρία. Αν δεν το πράττει αυτό, τότε οι τόκοι που θα εκπίπτουν θα υπολογίζονται με βάση προαναφερθείσα αναλογία.

Θυγατρικές
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για φορολογικά έσοδα, δεδομένου ότι θα υποχρεώσει πολλές επιχειρήσεις, θυγατρικές ξένων πολυεθνικών, να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι μεγάλοι κολοσσοί με δραστηριότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο μερικές χιλιάδες ευρώ πιο πάνω από το κατώτατο επιτρεπτό όριο για να δημιουργηθεί μία ανώνυμη εταιρεία, που είναι τα 60.000 ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν υπολογίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτές, μέσω του παραπάνω τρόπου, λαμβάνουν δάνεια μέσα από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και έτσι αποφεύγουν να φορολογούνται στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά τους κέρδη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται ετησίως σημαντικά έσοδα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η κάλυψη με εγγύηση του Δημοσίου του 25% των ποσών των στεγαστικών δανείων που λαμβάνουν ιδιώτες και επιχειρηματίες για αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του υπουργού Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, το πρόσθετο αυτό μέτρο αποσκοπεί να συμβάλει αποφασιστικά στην κίνηση της αγοράς, στην ενίσχυση της οικοδομής και στη διευκόλυνση απόκτησης κατοικίας. Το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί αύριο στα μέλη της αρμόδιας διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής προβλέπει μεταξύ άλλων:

Την παράταση μέχρι το τέλος του 2009 της προθεσμία για μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς προσκόμιση πιστοποιητικού καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων από την αρμόδια ΔΟΥ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ κατά 1,5 δισ. ευρώ με εξ ολοκλήρου κάλυψη από το Δημόσιο. Επίσης μειώνεται από 1% σε 0,25% η προμήθεια που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για τα δάνεια που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.

Τι προβλέπεται για τα δάνεια και τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές

Δανειοδότηση: Στο νομοσχέδιο συνδέεται το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κάθε εταιρείας με το ύψος του δανείου που αυτή θα μπορεί να λαμβάνει από μητρική ή συνδεδεμένη εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια θα διαμορφωθεί στο 1 προς 3

Η παραπάνω ρύθμιση θα υποχρεώσει πολλές εταιρείες θυγατρικές ξένων πολυεθνικών να προχωρήσουν σε αυξήσεις ξένων κεφαλαίων, δεδομένου ότι κολοσσοί με δραστηριότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ διαθέτουν επιχειρήσεις στη χώρα μας με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ

Οι παραπάνω επιχειρήσεις λαμβάνοντας δάνεια μέσα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις αποφεύγουν να φορολογούνται στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά τους κέρδη, με αποτέλεσμα να χάνονται ετησίως σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό

Συναλλαγές πολυεθνικών
Εναρμονίζεται η ελληνική φορολογική νομοθεσία με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδο-ομιλικών συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση (transfer pricing). Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται γενικότερα στις περιπτώσεις διασυνοριακών ενδο-ομιλικών συναλλαγών, το υπουργείο Οικονομίας επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή.

Leasing στο Δημόσιο
Εφαρμόζεται η λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμε- νων υπηρεσιών καθώς και τον περιορισμό των δαπανών των νομικών προσώπων.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης