Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

26 Μάρτιος 2020
Για το διάστημα από 26.03.2020 έως 10.04.2020 Taxheaven.gr


EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚOINΩNIKΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Aθήνα, 24 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Μετά την έκδοση της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 (ΦΕΚ Β΄ 956), αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 26.03.2020 έως 10.04.2020 η εκτέλεση των Προγραμμάτων:

- Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

- Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ.

- Επιμόρφωσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών.Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ