Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεώσεις και προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό

16 Μάρτιος 2020
Υποχρεώσεις και προθεσμίες που προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό


Πρώτη δημοσίευση: 16.3.2020
 
Ανανέωση: 16.3.2020


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Συγκεντρώσαμε στους παρακάτω πίνακες τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με τις προθεσμίες που τίθενται για την εκπλήρωσή τους, όπως προκύπτουν από τις ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Τις προθεσμίες αυτές θα τις βρίσκεται και στο ημερολόγιο των υποχρεώσεων του κόμβου μας, με πρόσβαση από την κεντρική σελίδα.

Σε κάθε περίπτωση, θα εμπλουτίζονται και θα ενημερώνονται όταν προκύπτουν τυχόν αλλαγές.

 

1. Συγκεντρωτική γνωστοποίηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δεδομένων εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8, Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία και χρήσης άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους, για το διάστημα από 11.3.2020 έως 10.4.2020.


Υποχρέωση γνωστοποίησης

Διατάξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι

Έντυπο που υποβάλλεται

Στοιχεία εντύπων για τη χρονική περίοδο

Προθεσμία υποβολής

Δεδομένων εντύπων Ε4 Πίνακας Προσωπικού -Συμπληρωματικός ωραρίου

άρθ. 4 Π.Ν.Π. 11.3.2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)

 

Υ.Α. 12338/Δ1.4372/2020 (ΦΕΚ B’ 854/13.03.2020)

 

Α.π. οικ. 12339/404/12.3.2020

Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020)

Από 11.3.2020 έως 31.3.2020

Έως 10.4.2020

Από 1.4.2020 έως 10.4.2020

Έως 11.5.2020

Δεδομένων εντύπων Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Έ8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/ 11.03.2020)

Από 11.3.2020 έως 31.3.2020

Έως 10.4.2020

Από 1.4.2020 έως 10.4.2020

Έως 11.5.2020

Δεδομένων εντύπων Ε12 e-Οικοδομώ αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Ε 12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)

Από 11.3.2020 έως 31.3.2020

Έως 10.4.2020

Από 1.4.2020 έως 10.4.2020

Έως 11.5.2020

Στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας από τους εργαζομένους

Έντυπο 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)

Από 11.3.2020 έως 10.4.2020

Από 11.4.2020 έως 15.4.2020

 

Στα στοιχεία των παραπάνω προσωρινών ειδικού σκοπού εντύπων, δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π. 11.3.2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) μέσω των ανασταλθέντων εντύπων.

 

2. Δήλωση αποθεμάτων σε:
α) χειρουργικές μάσκες,
β) αντισηπτικά διαλύματα και
γ) αντισηπτικά μαντηλάκια


Επιχειρήσεις

Ελάχιστα στοιχεία που δηλώνονται

Διατάξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι

Πλατφόρμα υποβολής

Πρώτη δήλωση έως *

Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων

Κυρώσεις μη υποβολής ή η υποβολής ανακριβούς δήλωσης

Που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια

α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),
 β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
 γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της

Παρ. 1 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.3.2020

 

Η υποβολή γίνεται μέσω του συστήματος καταγραφής αποθεμάτων που έχει δημιουργηθεί στο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η πρόσβαση γίνεται από εδώ

16.3.2020 *

(παρ. 1 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.3.2020)

Εντός 3 ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση

Η υποχρέωση υφίσταται έως 14.5.2020 και δύναται να παρατείνεται για επιπλέον 2 μήνες κάθε φορά και έως 6 μήνες στο σύνολο

(παρ. 7, 8 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.3.2020)

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα
 της παράβασης

(παρ. 4 άρθ. δεύτερο Π.Ν.Π. 14.3.2020)

* Προσοχή: Λόγω του ότι η προθεσμία αυτή (πρώτη δήλωση) είναι ασφυκτική κι επειδή σχετίζεται και με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, θεωρούμε πως το υπ. Ανάπτυξης θα δείξει ανοχή σε όσους υπόχρεους δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τη εν λόγω διαδικασία στις 16.3.2020 και οριστικοποιήσουν στις 17.3.2020 τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

3. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από επιχειρήσεις και εργαζόμενους στο Π.Σ. Εργάνη, για την ένταξη στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.


Υπόχρεοι

Διατάξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι

Τι δηλώνουν

Ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης

Προθεσμία υποβολής

Επιχειρήσεις - εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής

παρ. 2 άρθ. δέκατο τρίτο Π.Ν.Π. 14.3.2020

Ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

-

Αναμένεται απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις -εργοδότες

παρ. 3 άρθ. δέκατο τρίτο Π.Ν.Π. 14.3.2020

Τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
 

δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων

Αναμένεται απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Δείτε σχετικά στον κόμβο:

Αποζημίωση 800 ευρώ: Ποιες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι υποβάλλουν τα νέα έντυπα. Και η μείωση του ενοικίου στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης