Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συρρίκνωση των κερδών λόγω της προσαρμογής στα ΔΛΠ

6 Ιούνιου 2009
  • Ναι μεν, αλλά. Σημαντικά κέρδη, για τα δεδομένα της κρίσης, ανακοίνωσαν και στο πρώτο τρίμηνο του 2009 οι εγχώριες, μαζί και οι κυπριακές, τράπεζες ωστόσο η θετική αυτή εικόνα ανατρέπεται πλήρως αν κοιτάξει κανείς στα ψιλά γράμματα των ισολογισμών.
Συρρίκνωση των κερδών λόγω της προσαρμογής στα ΔΛΠ

Μεγάλο πλήγμα στα αποτελέσματα των τραπεζών ήταν η υστέρηση των εσόδων το πρώτο τρίμηνο

Ναι μεν, αλλά. Σημαντικά κέρδη, για τα δεδομένα της κρίσης, ανακοίνωσαν και στο πρώτο τρίμηνο του 2009 οι εγχώριες, μαζί και οι κυπριακές, τράπεζες ωστόσο η θετική αυτή εικόνα ανατρέπεται πλήρως αν κοιτάξει κανείς στα ψιλά γράμματα των ισολογισμών.

Αθροιστικά τα κέρδη των τεσσάρων μεγάλων εγχώριων εμπορικών τραπεζών και των δύο κυπριακών στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στα 639 εκατ. ευρώ, ωστόσο αν γίνουν οι αναπροσαρμογές που επιβάλλει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 τότε η κερδοφορία συρρικνώνεται στα... 3 εκατ. ευρώ.

Βάσει των προσαρμογών, τα κέρδη της Εθνικής από 317,3 εκατ. ευρώ περιορίζονται στα 44,3 εκατ. ευρώ (-86%), η Eurobank αντί κερδών 81 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ζημίες ύψους 80 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank από 51,8 εκατ. ευρώ περιορίζεται στα 36,6 εκατ. ευρώ (-23,6%) ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την Τράπεζα Πειραιώς τα κέρδη της οποίας από 51,8 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται στα 36,6 εκατ. ευρώ (-29,3%). Δυσμενέστερη είναι η εικόνα για τις δύο κυπριακές τράπεζες οι οποίες βάσει των προσαρμογών αντί για κέρδη εμφανίζουν ζημίες: η Τράπεζα Κύπρου αντί κερδών 63,1 εκατ. ευρώ εμφανίζει ζημίες 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Marfin Popular Bank από κέρδη 40 εκατ. ευρώ εμφανίζει ζημίες ύψους 42,6 εκατ. ευρώ.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κάτω από τα κέρδη εκατομμυρίων, υπάρχει μια γραμμή με τον κάπως ασαφή τίτλο συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ή συνολικά αποτελέσματα περιόδου τα οποία περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη βάσει των αναπροσαρμογών που επιβάλλει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39. Στη γραμμή αυτή αποτυπώνονται τα κέρδη της περιόδου όπως θα ήταν αν ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως από συναλλαγματικές διαφορές και αποτιμήσεις χαρτοφυλακίου, δεν είχαν βαρύνει απευθείας την καθαρή θέση (αντί των αποτελεσμάτων). Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ορισμένες «λογιστικές» ζημίες απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μειώνοντάς τα αντίστοιχα, και έτσι αποφεύγουν μια λίαν δυσάρεστη -τουλάχιστον από πλευράς εντυπώσεων- αρνητική εικόνα για την κερδοφορία τους. Ωστόσο από την εφετινή χρονιά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με στόχο τη διαφάνεια της αγοράς και την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, υποχρέωσε τις τράπεζες να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους όπως διαμορφώνονται πριν από την ευεργετική μεταφορά ζημιών απευθείας στην καθαρή θέση.

Μπορεί η προσαρμογή των αποτελεσμάτων να οδηγεί στην... εξαφάνιση των κερδών στο πρώτο τρίμηνο, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι λογιστικές καταστάσεις αποτελούν μια φωτογραφία του χθες και η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές αλλά και η αισιοδοξία για την ταχύτερη έξοδο της διεθνούς οικονομίας από την κρίση συμβάλλουν στην ανάκτηση των απωλειών των τραπεζών τόσο από την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων όσο και από συναλλαγματικές διαφορές. Ετσι σήμερα η εικόνα είναι βέβαιο ότι είναι θεαματικά βελτιωμένη.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι στο πρώτο τρίμηνο το οικονομικό περιβάλλον για τις τράπεζες ήταν εξαιρετικά άσχημο, με μόνη εξαίρεση την αντιστροφή της πτωτικής πορείας των αγορών τον Μάρτιο και την εντυπωσιακή ανάκαμψη που ακολούθησε τους επόμενους μήνες.

Στο πρώτο τρίμηνο το μεγάλο πλήγμα στα αποτελέσματα του κλάδου ήταν η υστέρηση των εσόδων από τραπεζικές εργασίες εξαιτίας της κάθετης πτώσης της ζήτησης κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Η βασικότερη πηγή εσόδων, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που δανείζονται οι τράπεζες (από καταθέτες, διατραπεζική κ.α.) και των επιτοκίων με τα οποία χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είτε έμειναν στάσιμα είτε μειώθηκαν. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και τα έσοδα προμηθειών, τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Σοβαρή ήταν η επίπτωση στην κερδοφορία των τραπεζών και από την ύφεση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης καθώς η μεγάλη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας εξανέμισε τα έσοδα των τραπεζών από την περιοχή. Τέλος πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών προκάλεσε και η σημαντική αύξηση των καθυστερήσεων η οποία υποχρέωσε τις τράπεζες να διενεργήσουν νέες μεγάλες προβλέψεις.

Στο πρώτο τρίμηνο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL's) καταγράφει σημαντική επιδείνωση που κυμαίνεται από 40 μέχρι 100 μονάδες βάσης, ενώ οι περισσότερες εκτιμήσεις συμφωνούν ότι τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία τώρα αρχίζουν να αποτυπώνονται και εκτιμούν ότι τα χειρότερα, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των δανείων, είναι μπροστά μας. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι καθυστερήσεις θα αυξηθούν περαιτέρω, θεωρώντας ότι θα βρεθούν στο υψηλότερο σημείο στο τέλος του 2009. Ποιο θα είναι αυτό; Εκτιμάται κοντά στο 10%, δηλαδή περίπου διπλάσιες σε σχέση με το ύψος των καθυστερήσεων όπως είχαν διαμορφωθεί στο τέλος του 2008.

Πηγή Καθημερινή


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης