Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις ΕΛΤΕ για τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

Διευκρινίσεις ΕΛΤΕ για τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες
  • Μέχρι την επικαιροποίηση του Προγράμματος Ελέγχου Επενδύσεων, για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/2020

Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

Σε συνέχεια της υπ΄ αρίθμ. 022/27-12-2019 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με την οποία δημοσιευτήκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 133829/23-12-2019:

1. Μέχρι την επικαιροποίηση του Προγράμματος Ελέγχου Επενδύσεων, για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που είναι ενήμερο με τα απαιτούμενα στοιχεία τους, όπως έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης.


Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Βρείτε κάτωθι τα σχετικά link:
1. https://www.ependyseis.gr/news/odigos_elegxou_idiotikon_ependyseon_1.0.pdf
2. https://www.ependyseis.gr/mis/(S(3rgdxpfzfijqtc45ckwgy145))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
 


Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης ΓιαννόπουλοςΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης