Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - 1η Έκθεση Προόδου

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - 1η Έκθεση Προόδου
  • Από τον Ιούλιο του 2019 έχουν ρυθμιστεί από τις τράπεζες και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις περίπου 187.000 δάνεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
Τηλ.:2103332644
e-mail: [email protected]


Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020

Δελτίο Τύπου


Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την προσπάθειά του για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προέβη αυτή την εβδομάδα στις ακόλουθες στοχευμένες ενέργειες:

1ον. Απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή PQH καθώς και το σύνολο των αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, με την οποία αιτείται την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το δυνητικό αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πλαίσιο ρύθμισης που παρέχει ο νόμος 4605/2019. Παράλληλα, ζητείται να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δανειοληπτών, που δεν έχουν μέχρι στιγμής ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις τους από δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των δυνατοτήτων ρύθμισης που τους παρέχονται μέσω των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων.

2ον. Πραγματοποίησε συνάντηση με την Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων και απόψεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του ζητήματος.

3ον. Πραγματοποίησε, εκ νέου, σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Αδειοδοτημένων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

4ον. Παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την 1η Έκθεση Προόδου (Συνημμένο), στην οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία και δράσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Στα παρατιθέμενα στοιχεία αποτυπώνεται η πρόοδος η οποία συντελείται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 2.509 στο τέλος Φεβρουαρίου, από 1.368 στο τέλος του 2019.

Επιπλέον, στις προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, μέσω της πλατφόρμας, παρατηρήθηκε αύξηση τον Φεβρουάριο κατά 45%, σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Οι προτάσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 996 στο τέλος Φεβρουαρίου (από 402 στο τέλος του 2019).

Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών σε δάνεια ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Ήδη, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 481 δανειολήπτες – ήτοι 208 περισσότεροι από τον Ιανουάριο – έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 515 έχουν προθεσμία ενός μηνός για να αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας.

Περαιτέρω, από τα στοιχεία της Έκθεσης φαίνεται ότι, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 186.986 δάνεια.

Από αυτά περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων περίπου 43.000 αφορούν δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι από τον συνολικό αριθμό δανείων που έχουν ρυθμιστεί, από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, έχει διενεργηθεί διαγραφή οφειλής στα 8 από τα 10 δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που κληρονόμησε, με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και σοβαρότητα.

____________________________
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία, από 01.07.2019 μέχρι και 28.02.2020, για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:

Α. Ρυθμίσεις Δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Β. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.

Γ. Αποτελέσματα έρευνας για τους λόγους που οι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία Κύριας Κατοικίας δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην οριστική υποβολή της αίτησής τους.

Δ. Στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση στα ερωτήματα των πολιτών μέσω του Helpdesk της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ).

Ε. Στοιχεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ).

ΣΤ. Επιπρόσθετες δράσεις.

Α. Ρυθμίσεις Δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) απέστειλαν στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από σχετική επιστολή που τους απηύθυνε, στοιχεία 5 τραπεζών (4 συστημικές και 1 μη συστημική τράπεζα) και στοιχεία των εταιρειών μελών που αφορούν σε ρυθμίσεις δανείων που διενεργήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, καθώς και το πρώτο δίμηνο του 2020.

Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

1. Τράπεζες

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από τον Ιούλιο 2019 έως το Φεβρουάριο 2020 (28/2/2020) ρυθμίστηκαν επιτυχώς 159.796 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 9,9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν αφορούν σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019:

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 128.461 δάνεια, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

- 41.688 (32,45%) ήταν στεγαστικά, ύψους 3,1 δισ. ευρώ.
- 76.005 (59,17%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
- 8.731 (6,8%) ήταν μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 740,2 εκατ. ευρώ.
- 2.037 δάνεια (1,59%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (δηλ. από 1/1/2020 έως 28/2/2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 31.335 δάνεια, ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

- 14.304 δάνεια (45,65%) ήταν στεγαστικά, ύψους 962,96 εκατ. ευρώ.
- 13.874 δάνεια (44,28%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 218,6 εκατ. ευρώ.
- 2.612 δάνεια (8,34%) ήταν μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 186,67 εκατ. ευρώ.
- 545 δάνεια (1,74%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ.

2. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers)

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από τον Ιούλιο 2019 έως το Φεβρουάριο 2020 (21/2/2020) ρυθμίστηκαν επιτυχώς από τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 27.190 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019:

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 20.593 δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

- Συνολικά στα 3 από τα 4 δάνεια διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (δηλ. 75% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους).

- 20.340 (98,7%) αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 700 εκατ. €.
Από αυτά στα 3 από τα 4 δάνεια διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής.

- τα 253 (1,2%) αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 498 εκατ. €.
Από αυτά σε ποσοστό 95% διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής.

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (δηλ. από 1/1/2020 έως 21/2/2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 6.597 δάνεια, συνολικού ύψους 126 εκατ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

- Συνολικά στα 9 από τα 10 δάνεια διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (δηλ. 89,2% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους)

- 5.875 (δηλ. ποσοστό 89,2%) αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 121 εκατ. ευρώ.
Από αυτά στα 9 από τα 10 δάνεια διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής.

- 13 (δηλ. ποσοστό 0,2%) αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ.
Από αυτά σε ποσοστό 76,9% διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής.

3. Συνολικές Ρυθμίσεις από Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Από τον Ιούλιο 2019 έως το Φεβρουάριο 2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 186.986 δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 11,2 δισ. ευρώ.

Β. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με το Ν 4605/2019

1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία

- Ρυθμίστηκαν 19,1 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
- Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.
- Εγκρίθηκε Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ.
- Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 80,1 χιλ. ευρώ,
ενώ 45,4 χιλ. ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.
- Το μέσο ποσοστό Κρατικής Επιδότησης είναι 36,7% της μηνιαίας δόσης.
- Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 21,3% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

2. Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων

- 2.509 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 134 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,64 %.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 1.141 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 83,41%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται και η μηνιαία πρόοδος:


- 996 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 72 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 7,79 %.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 594 νέες προτάσεις, ήτοι αύξηση κατά 147,76%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται και η μηνιαία πρόοδος:- 481 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 515 υπολοίπων.
Ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 44 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 10%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 357 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 287,90%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται και η μηνιαία πρόοδος:- Σε 420 πολίτες έχει εγκριθεί η Κρατική επιδότηση.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), αφού ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 116 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 38,16%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 357 επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 566,67%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται και η μηνιαία πρόοδος:Γ. Αποτελέσματα έρευνας για τους λόγους που οι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία Κύριας Κατοικίας δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην οριστική υποβολή της αίτησής τους

Με βάση τα στοιχεία που έχει αντλήσει το Υπουργείο Οικονομικών από την έως τώρα ανταπόκριση των δανειοληπτών τόσο στα e-mails που τους στάλθηκαν όσο και στα ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία.

1. Αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ήτοι μετά την αποδοχή της άρσης απορρήτου και πριν την οριστική υποβολή

Από τους 6.204 δανειολήπτες απάντησαν οι 847 δηλαδή ποσοστό 13,6%.

Από αυτούς:

- Όσοι βρίσκονται στο στάδιο της «Δημιουργίας Αίτησης», δήλωσαν ότι:- Όσοι βρίσκονται στο στάδιο της «Συμπλήρωσης Στοιχείων Αίτησης», δήλωσαν ότι:2. Αιτήσεις που ακυρώθηκαν, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε επειδή δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια στην πλατφόρμα για διάστημα άνω των 3 μηνών

Από τους 30.264 δανειολήπτες απάντησαν οι 911, δηλαδή ποσοστό 3%, και δήλωσαν ότι:Δ. Στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση στα ερωτήματα των πολιτών μέσω του Helpdesk της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ)

Η ΕΓΔΙΧ έχει δημιουργήσει ειδικό helpdesk το οποίο λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) και υποστηρίζει τους δανειολήπτες, απαντώντας καθημερινά στα ερωτήματά τους σχετικά με την ΗΠΠΚΚ.
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας η ομάδα υποστήριξης της ΗΠΠΚΚ της ΕΓΔΙΧ έχει απαντήσει συνολικά σε περισσότερα από 8.360 ερωτήματα ενώ τον τελευταίο μήνα σε 1.355 ερωτήματα.

Ε. Στοιχεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ)

Στα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (παράρτημα 2) τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όχι μόνο για την προστασία της κύριας κατοικίας αλλά και για ρυθμίσεις λοιπών οφειλών.

Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί, συνολικά, 20.240 οφειλέτες με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Τον Φεβρουάριο του 2020 οι οφειλέτες που εξυπηρετήθηκαν από τα ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ ήταν 935.Στην τηλεφωνική γραμμή 213 2125730 όλοι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εξατομικευμένη συμβουλευτική ενημέρωση στα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ.

ΣΤ. Επιπρόσθετες δράσεις

Όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr, στην οποία υπάρχουν αναλυτικοί οδηγοί για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, καθώς και ερωτοαπαντήσεις για όλα τα θέματα υπερχρέωσης και διαχείρισης των οφειλών τους.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων σε θέματα υπερχρέωσης, έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Ελληνική Περιφέρεια, στην Αθήνα και στο εξωτερικό, ενώ έχουν δοθεί συνεντεύξεις για το ζήτημα, σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, από το Οικονομικό Επιτελείο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης