Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νέο ασφαλιστικό νόμο

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νέο ασφαλιστικό νόμο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4670/2020, η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος 4670/2020 σε άλλα νομοθετήματα, μπορείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ να τις δείτε και να τις συγκρίνετε με τις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν, αφού επισκεφθείτε την σελίδα του νόμου και στην συνέχεια επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο, όπως σχετικά φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Επιλέγοντας συγκεκριμένη παράγραφο άρθρου, οι συνδρομητές μπορούν να συγκρίνουν τις αλλαγές του νόμου.
Αναλυτικά οι νόμοι και οι διατάξεις που τροποποιούνται με το νόμο 4670/2020:


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.


Άρθρο 22
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 37
Παράγραφος 1

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων... [Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) - Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) - Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)]

Άρθρο 45Α
Παράγραφος 8
Άρθρο 37
Παράγραφος 3
Παράγραφος 5
Άρθρο 40
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Άρθρο 42
Παράγραφος 1

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 14
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 121
Παράγραφος 8

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις


Άρθρο 72
Παράγραφος 47

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4334/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)

Άρθρο 1
Παράγραφος 31

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 51Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Άρθρο 53
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 1
Παράγραφος 3
Άρθρο 56
Παράγραφος 1
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 2
Άρθρο 57
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Παράγραφος 12
Παράγραφος 13
Άρθρο 69ΙΓ
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Άρθρο 70Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Άρθρο 71Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Άρθρο 94Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Άρθρο 70
Παράγραφος 11
Άρθρο 1
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Άρθρο 1Α
Παράγραφος 1
Άρθρο 1Β
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Άρθρο 2
Παράγραφος 1
Άρθρο 5
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 3
Άρθρο 5Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Άρθρο 5Β
Παράγραφος 1
Άρθρο 8
Παράγραφος 5
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 7
Άρθρο 14
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Άρθρο 19
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Άρθρο 20
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Άρθρο 28
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Άρθρο 33
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 2
Άρθρο 34
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Άρθρο 35
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Άρθρο 36
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Άρθρο 36Α
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Άρθρο 37
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Άρθρο 38
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Άρθρο 39
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Παράγραφος 10
Παράγραφος 11
Παράγραφος 12
Παράγραφος 13
Παράγραφος 14
Παράγραφος 15
Άρθρο 40
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Άρθρο 41
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7
Παράγραφος 8
Παράγραφος 9
Άρθρο 42
Παράγραφος 1
Άρθρο 44
Παράγραφος 1
Άρθρο 48
Παράγραφος 2
Παράγραφος 4
Παράγραφος 14
Παράγραφος 1
Παράγραφος 3
Παράγραφος 5
Άρθρο 76
Παράγραφος 1
Άρθρο 79
Παράγραφος 1
Άρθρο 80
Παράγραφος 3
Άρθρο 96
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Άρθρο 97
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2
Παράγραφος 3
Παράγραφος 4
Παράγραφος 5
Παράγραφος 6
Παράγραφος 7

Νόμος 4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις


Άρθρο 13
Παράγραφος 3
Άρθρο 120
Παράγραφος 1
Παράγραφος 2


Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:

Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 34 του νόμου 4144/2013
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 38 του νόμου 4387/2016Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης