Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας - Ποιοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση

3 Μάρτιου 2020
Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας - Ποιοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Του Δημήτρη Μπούρλου*

Α. Κατ΄ αρχήν όσοι είναι μισθωτοί και παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.

Β. Κατηγορίες που δεν θεωρούνται κλασσικοί μισθωτοί, όμως κατά νόμο ασφαλίζονται με το σύστημα των μισθωτών, δηλαδή:
α. Όσοι ασφαλίζονται με το άρθρο 39 παρ. 9 ν. 4387/2016, όπως ισχύει (μπλοκάκια).
β.  Μισθωτοί υγειονομικοί (με παροχή εξαρτημένης εργασίας).
γ. Μισθωτοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λ.π. (με παροχή εξαρτημένης εργασίας).
δ. Δικηγόροι συνδεόμενοι με σχέση έμμισθης εντολής.
ε. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή.
στ. Διαχειριστές όλων των εταιρικών μορφών που λαμβάνουν αμοιβή, πλην των διαχειριστών Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, ανεξαρτήτως αν έχουν ιδιότητα εταίρου στην εταιρεία.
ζ. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων τ. ΤΑΝΠΥ που ασφαλίζονται ως έμμισθοι ασφαλισμένοι.
η. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών εφ' όσον λαμβάνουν αμοιβή.
θ. Ασφαλισμένοι Μισθωτοί που υπάγονταν στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Επισημάνσεις

1. Σε κάποιες εταιρείες η αμοιβή μελών Δ.Σ. ή διαχειριστών καταβάλλεται στο τέλος του έτους και γι΄ αυτή την αμοιβή ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Πως θα τους αντιμετωπίζει επί μηνιαίας βάσεως το σύστημα, δεδομένου ότι μέχρι τέλους του έτους δεν θα εμφανίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις[1];

2. Πρέπει να διευκρινισθεί αν πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα η διακοπή της μισθωτής απασχόλησης.
*Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό.

_______________
[1] Για τις αμοιβές κατ' αποκοπή που καταβάλλονται άπαξ κατ' έτος είχαν δοθεί οδηγίες στο παρελθόν από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την εγκ. 4/2017.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης