Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο μοντέλο παρακολούθησης της απασχόλησης προτείνει το ΚΕΠΕ

3 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Νέες πολιτικές στον τομέα της εργασίας, έρχεται να προτείνει σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ η οποία αντιμετωπίζει το θέμα της απασχόλησης με βάση τις τοπικές αγορές εργασίας, ξεφεύγοντας από το σύνηθες σχήμα των 54 νομών ή των 13 περιφερειών πάνω στις οποίες σχεδιάζεται η ανάπτυξη.
Νέο μοντέλο παρακολούθησης της απασχόλησης προτείνει το ΚΕΠΕ

Νέες πολιτικές στον τομέα της εργασίας, έρχεται να προτείνει σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ η οποία αντιμετωπίζει το θέμα της απασχόλησης με βάση τις τοπικές αγορές εργασίας, ξεφεύγοντας από το σύνηθες σχήμα των 54 νομών ή των 13 περιφερειών πάνω στις οποίες σχεδιάζεται η ανάπτυξη.

 Σύμφωνα με την μελέτη, επί ελληνικού εδάφους δραστηριοποιούνται 667 αγορές εργασίας. Η μεθοδολογία προσδιορισμού τους, που βασίζεται στο χρόνο μετακίνησης για εργασία ( travel – to – work areas) εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.


 Η έρευνα προβαίνει σε χωρικές απεικονίσεις της κατανομής του πληθυσμού (κατά φύλλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο κλπ.) και προσδιορίζει τις οικονομικές περιοχές ( αγορές εργασίας) της Ελλάδας, βάσει των απογραφικών στοιχείων.


 Ο συντάκτης της έρευνας ( Πρόδρομος Προδρομίδης) τάσσεται υπέρ μιας αλλαγής στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων προκρίνοντας την ανάληψη πιο στοχευμένων δράσεων και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε κατώτερα χωρικά επίπεδα απ’ ότι συνηθίζεται.               

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση:

 Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ήπειρος, Θεσσαλία και Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. Αντίθετα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Στο ενδιάμεσο κινούνται οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Σε ότι αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα της χώρας, προκύπτει ότι το 61,7% του πληθυσμού κατοικεί σε 179 πυκνοκατοικημένους δήμους και κοινότητες ( άνω των 150 κατοίκων / χλμ.) και ο υπόλοιπος πληθυσμός σε 853 πιο αραιοκατοικημένους δήμους και κοινότητες εκ των οποίων 21 διαθέτουν λιγότερους των 150 κατοίκων.

Για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας, οι αγορές εργασίας δεν συγκοινωνούν, με αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και οι όποιες εξελίξεις στην προσφορά ή στην ζήτηση της εργασίας, την μείωση της ανεργίας ή την βελτίωση των μισθών να μην διαχέονται σε άλλα μέρη του νομού ή της περιφέρειας. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο, να συνδεθούν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιμέρους περιοχών, ώστε οι επιδράσεις να φτάνουν σε μεγαλύτερο τμήμα των νομών.

Η οικονομική ζώνη των Πατρών διακρίνεται από την ύπαρξη χαμηλών ποσοστών απασχολούμενων γυναικών και υψηλών ποσοστών ανέργων ανδρών και γυναικών.
Κοζάνη και Πτολεμαϊδα εμφανίζουν, χαμηλά ποσοστά απασχολούμενων ανδρών και γυναικών, υψηλά ποσοστά ανέργων ανδρών και υψηλά ποσοστά απεχουσών γυναικών.
Στο νησί της Ρόδου διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά απασχολούμενων και ανέργων.

Στα Γρεβενά και την Καστοριά παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανέργων και χαμηλά ποσοστά απασχολούμενων.
Η πυκνότητα του πληθυσμού επιδρά θετικά στην απασχόληση και αρνητικά στην αποχή των γυναικών από την αγορά εργασίας.
 ανΗ Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία ανδρών με απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου σε μια περιοχή σχετίζεται με μειωμένη απασχόληση ανδρών που σημαίνει υψηλότερη ανεργία.

Η αναλογικά υψηλότερη παρουσία γυναικών με απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου φαίνεται να οξύνει τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας καθότι συνδυάζεται με αυξημένη ανεργία ανδρών και γυναικών.  

Πηγή Ισοτιμία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης