Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Μέχρι 31.3.2020 η προθεσμία επανένταξης όσων απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4611/2019

(Upd) Μέχρι 31.3.2020 η προθεσμία επανένταξης όσων απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4611/2019

(Upd) Μέχρι 31.3.2020 η προθεσμία επανένταξης όσων απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4611/2019

5 Μάρτιος 2020
(Upd) Μέχρι 31.3.2020 η προθεσμία επανένταξης όσων απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4611/2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Πρώτη ανάρτηση του παρόντος άρθρου την 01η/03/2020


Τελευταία ενημέρωση - Σημείωση Taxheaven: Η σχετική εγκύκλιος 6/2020 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.6 του ν.4670/2020. Αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση» του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκε την 5η/03/2020


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 39 του ν. 4647/2019, είχε παρασχεθεί η δυνατότητα επανένταξης σε απωλεσθείσα ρύθμιση του ν. 4611/2019. Πιο συγκεκριμένα, είχε δοθεί η δυνατότητα επανένταξης στους οφειλέτες μη μισθωτούς, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες έως 31/5/2020 και καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών.

Όμως, με το νέο ασφαλιστικό νόμο μειώνεται το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι ανωτέρω και επανέρχεται ουσιαστικά σ΄αυτό που ίσχυε πριν την τροποποίηση με τον ν. 4647/2019, ήτοι έως 31.3.2020. Πιο συγκεκριμένα, η νέα διάταξη του ν. 4670/2020 έχει ως ακολούθως:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει μετά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4647/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ’ αυτή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ».

Να σημειώσουμε ότι, στην προηγούμενη διάταξη δεν υπήρχε η λέξη «ανυπαίτια» στο κείμενο του νόμου γεγονός που δημιουργεί προβληματισμούς, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο των αρμοδίων υπηρεσιών αναφορικά με την ερμηνεία της. Ωστόσο, μέχρι να κοινοποιηθούν οι όποιες εγκύκλιοι, θεωρούμε πως πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε να σπεύσουν, διότι ενδεχομένως να είχαν επαναπαυτεί με το προϊσχύον καθεστώς που έδινε τη δυνατότητα υποβολής της εν λόγω αίτησης έως 31.5.2020.

Προσοχή: Να τονίσουμε κλείνοντας ότι, η προθεσμία έως 31.5.2020 για όσους πρέπει να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ (ολοκληρώνοντας έτσι το 2ο στάδιο), δεν έχει επηρεαστεί από τον νέο ασφαλιστικό νόμο και παραμένει ως έχει (σ.σ. δείτε τις οδηγίες που είχαν δοθεί  στη σχετική εγκύκλιο 52/2019 του ΕΦΚΑ).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης