Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής ΦΠΑ για υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών εκτός του εσωτερικού της ΕΕ

28 Φεβρουάριος 2020
Δεν απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής ΦΠΑ για υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών εκτός του εσωτερικού της ΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΕΦ Α 1021742 ΕΞ 2020 της ΑΑΔΕ, ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών που εξάγονται εκτός Ε.Ε.:

«Με τις διατάξεις της περ. ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταφορές και οι βοηθητικές εργασίες τους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με εξαγωγές αγαθών.

Συνεπώς, οι υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών εκτός του εσωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βοηθητικές εργασίες τους, που παρέχονται από τους διαμεταφορείς προς τους εξαγωγείς, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ βάσει της προαναφερόμενης διάταξης της περ. ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης δεν απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής που προβλέπεται με την αριθ. ΠΟΛ.1167/2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά στην απαλλαγή της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ.
»

Δείτε το έγγραφο ΔΕΕΦ Α 1021742 ΕΞ 11-02-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης