Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανείσπρακτες αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2019, τα τελευταία νέα...

28 Φεβρουάριος 2020
Ανείσπρακτες αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2019, τα τελευταία νέα...
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΚωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικόςΣχετικά με το ζήτημα των ανείσπρακτων αποδοχών προηγουμένων ετών που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2019 και το πρόβλημα που ανέκυψε με την αποστολή των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών λόγω της μη υποχρέωσης φέτος για υποβολή ετήσιου αρχείου, θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα τελευταία νέα σε σχέση με την αντιμετώπιση του θέματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κόμβου, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί μια νέα απόφαση που θα τροποποιεί την απόφαση Α.1099/2019. Με τις τροποποιήσεις που θα επέλθουν εκτός των άλλων θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αρχείου για εισοδήματα στο έτος που αυτά ανάγονται1.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της μηνιαίας δήλωσης (και του μηνιαίου αρχείου) του μηνός Δεκεμβρίου 2019 είναι η Τρίτη 03.03.2020, αυτό που προτείνεται στους υπόχρεους είναι να  υποβάλουν την αρχική μηνιαία δήλωση του μηνός Δεκεμβρίου 2019 εμπροθέσμως (και το αναλυτικό αρχείο), χωρίς να συμπεριλάβουν αποδοχές που αφορούν στον κωδ. 6 «Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται» (σ.σ. αφού εκεί έχει εντοπιστεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια, μετά την κοινοποίηση της νέας απόφασης και των οδηγιών που θα δοθούν, να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για την ορθή αναγραφή των αποδοχών αυτών στο μηνιαίο αρχείο. Στις οδηγίες που θα δοθούν εικάζουμε πως θα αντιμετωπίζονται και τα θέματα που αφορούν στις περιπτώσεις εκείνες που καταβάλλονται ανείσπρακτες αποδοχές, ενώ ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών έχει αποδοθεί από τον εργοδότη σε προγενέστερο φορολογικό έτος, καθώς επίσης και τα θέματα των ανείσπρακτων αποδοχών του έτους 2019 που θα δοθούν μέσα στο έτος 2020.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναμένουμε την επίσημη απόφαση όπως και τις αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν από την Α.Α.Δ.Ε. για το εν λόγω ζήτημα. Ωστόσο, λόγω των πολλών ερωτημάτων που μας έχουν τεθεί, θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τον προτεινόμενο χειρισμό, επειδή την Τρίτη εκπνέει η καταληκτική προθεσμία. Με την παρούσα επισήμανση μεταφέρουμε σε όλους τις πληροφορίες που συλλέξαμε χωρίς όμως να υποδεικνύουμε στους συναδέλφους το χειρισμό που πρέπει να ακολουθήσουν. 


_____________

[1] Να θυμίσουμε ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12-12-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου. Η παρ. 8 έχει ως εξής: «4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης