Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και επιβολή κυρώσεων - Παραδείγματα

28 Φεβρουάριος 2020
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και επιβολή κυρώσεων - Παραδείγματα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με την εγκύκλιο 23682/2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα στο πρώτο μέρος αυτής παρέχονται οδηγίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε θέματα ολοκλήρωσης και οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, όπως ισχύουν.

Θέματα όπως η ημερομηνία ολοκλήρωσης, η αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών κατά την ολοκλήρωση, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κ.α., αποτελούν αντικείμενο της εγκυκλίου προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλους στις φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και να ισχύσει η αρχή στις ισότητας στη δράση στις Διοίκησης, ώστε όμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο.

Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος της εγκυκλίου, παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα για την ευχερή εφαρμογή της υπ' αριθμ. 136180/2018 υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά, και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Δείτε την 23682/27-02-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης