Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως τις 30 Ιουνίου

2 Ιούνιου 2009 Σχόλια
  • Ακόμη και παλαιές οφειλές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και οι οφειλέτες δεν τις έχουν αποπληρώσει μπορούν να ρυθμιστούν με την υποβολή αιτήσεως έως τις 30 Ιουνίου.
Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως τις 30 Ιουνίου

Ακόμη και παλαιές οφειλές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και οι οφειλέτες δεν τις έχουν αποπληρώσει μπορούν να ρυθμιστούν με την υποβολή αιτήσεως έως τις 30 Ιουνίου.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ για τη νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση των χρεών από ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει ειδική διάταξη του νόμου (άρθρο 40 του ν. 3762/09) για την αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

Οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 30/4/09 των εργοδοτών τόσο των κοινών επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων οικοδομικοτεχνικών έργων.

Βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί επίσης για τις περιόδους απασχόλησης μέχρι 30/4/09.

Ρυθμισμένες οφειλές της παραπάνω περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής μετά από αίτηση του οφειλέτη εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος με τους όρους της απόφασης για την εξόφληση των οφειλών του. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι του ΙΚΑ θα ελέγχουν τόσο την καταβολή της δόσης του προηγούμενου μήνα όσο και αν έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ακόμη και οφειλέτες που είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους με ειδικές διατάξεις νόμων αν χάσουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2009 που είναι και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Αντιθέτως δεν θα ρυθμίζονται οφειλές που έχουν προκύψει από την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης