Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΠ: Δεκτή η πρόταση για την απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

27 Φεβρουάριος 2020
ΣτΠ: Δεκτή η πρόταση για την απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
synigoros.gr

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεκτή η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του πολύ πρόσφατου νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201). Με τη διάταξη αυτή υλοποιείται πρόταση που είχε υποβάλει ήδη από το 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη και την είχε επανειλημμένα επαναφέρει στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Συγκεκριμένα στον Συνήγορο τέθηκε από ενδιαφερόμενους πολίτες το ζήτημα της εξαίρεσης κατηγοριών ατόμων με αναπηρία από την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς το άρθρο 43 Α του ν. 4172/2013 προέβλεπε ότι «εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω»

Ο Συνήγορος, έχοντας οριστεί ως το Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, επισήμανε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση και άλλες κατηγορίες ατόμων με επίσης βαριές αναπηρίες σε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό (πχ αυτισμός, νοητική στέρηση, κώφωση, αιματολογικές παθήσεις κλπ).

Η Αρχή τόνισε ότι, δεδομένης της θέσπισης της ανωτέρω εξαίρεσης με σκοπό την προστασία της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας και για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών που ανήκουν σε αυτή, έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, με κριτήριο το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής.

Με την πρόσφατη ρύθμιση, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε πλήρως αποδεκτή.


Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]


Η επιστολή Συνηγόρου - Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων ως συνημμένο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης