Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που εισπράχθηκαν εντός του 2013

26 Φεβρουάριος 2020
Κατατέθηκε τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που εισπράχθηκαν εντός του 2013
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το νέο ασφαλιστικό προβλέπεται ότι, οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020.

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Συγκεκριμένα:

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων:
α. Με βάση τη διαδικασία δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης για το χρονικό διάστημα από 1η.3.2020 έως την 31η.12.2020. (Το μέτρο λήγει την 29η.2.2020)
β. Σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων από 1η.1.2021 και εφεξής, αντί από 1η.3.2020 που ισχύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του Άρθρου 1

Μέχρι την 31.12.2019 είχαν εκδοθεί από τη φορολογική Διοίκηση, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεση της, πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για αποδοχές (όπως συντάξεις) που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 από χιλιάδες φορολογούμενους. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι παραπάνω οφειλές, καθίστανται ληξιπρόθεσμες, την 29.5.2020 αντί της 28ης Φεβρουαρίου τ.έ., πρόβλεψη που είναι αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής επιβλήθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις.

Επί του Άρθρου 2

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, με βάση την τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle - NEDC) μέχρι 31.12.2020. Από 1.1.2021 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP), από την οποία προκύπτουν προσαυξημένες τιμές σε σχέση με τη μέθοδο NEDC.
Η τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα του τέλους ταξινόμησης αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, των τελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση για τα οχήματα που ταξινομούνται εντός του 2020. Επιπλέον, η ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαμόρφωση μιας μεθόδου αντιστοίχισης των τιμών του CO2, όπως προκύπτουν από την WLTP και τον NEDC και να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Ρύθμιση για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170) προστίθεται παράγραφος 51 ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29.5.2020.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001


Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 31.12.2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ, από 1.1.2021 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).»Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης