Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έναρξη συνομιλιών με το Ην. Βασίλειο όσον αφορά την εταιρική τους σχέση

Πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έναρξη συνομιλιών με το Ην. Βασίλειο όσον αφορά την εταιρική τους σχέση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου: Το Συμβούλιο δίνει το πράσινο φως για την έναρξη συνομιλιών και εγκρίνει οδηγίες διαπραγμάτευσης

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και ορίζεται επίσημα η Επιτροπή ως διαπραγματευτής της ΕΕ. Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης οδηγίες διαπραγμάτευσης οι οποίες συνιστούν εντολή για την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σαφή και ισχυρή εντολή για τον διαπραγματευτή μας, τον κ. Michel Barnier. Αυτό επιβεβαιώνει την προθυμία μας να προσφέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια φιλόδοξη, ευρεία και ισόρροπη εταιρική σχέση προς όφελος και των δύο πλευρών. Η ΕΕ είναι πλέον έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις.
— κα Andreja Metelko-Zgombić, υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της Κροατίας

Η ΕΕ επιθυμεί να συνάψει μια φιλόδοξη, ευρεία και ισορροπημένη οικονομική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εντολή τονίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές δεσμεύσεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ΕΕ σκοπεύει να συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία θα διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται μηδενικοί δασμοί και ποσοστώσεις στις εμπορευματικές συναλλαγές. Στη συμφωνία αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η συνεργασία σε τελωνειακά και ρυθμιστικά θέματα. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται η αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία, καθώς και ρυθμίσεις για τη διευθέτηση διαφορών και την επιβολή των κανόνων.

Όσον αφορά την αλιεία, η εντολή ορίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση θα πρέπει να διατηρεί την υφιστάμενη αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα, καθώς και σταθερά μερίδια ποσοστώσεων. Η συμφωνία για την αλιεία θα πρέπει να συναφθεί έως την 1η Ιουλίου 2020, ώστε να δοθεί χρόνος για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Η εντολή περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για μελλοντική συνεργασία σε τομείς όπως το ψηφιακό εμπόριο, η διανοητική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, η κινητικότητα, οι μεταφορές και η ενέργεια.

Η ΕΕ θα επιδιώξει τη σύναψη συνολικής εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα. Η εντολή προβλέπει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση θα πρέπει να ενσωματώνεται σε ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας.

Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων, 25 Φεβρουαρίου 2020

Οδηγίες διαπραγμάτευσης

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή θα συμφωνήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο τις ημερομηνίες για τις πρώτες διαπραγματευτικές συνόδους. Η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.

Ιστορικό

Η απόφαση του Συμβουλίου και οι οδηγίες διαπραγμάτευσης βασίζονται σε σύσταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Φεβρουαρίου 2020. Βασίζονται στην πολιτική δήλωση που συμφωνήθηκε από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2019, καθώς και στους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) σχετικά με τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου του Μαρτίου του 2018 και του Απριλίου του 2017.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ των 27 επιβεβαίωσαν τη φιλοδοξία τους να οικοδομηθεί μια όσο το δυνατόν πιο στενή μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για μια μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά την αποχώρησή του.

Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης σηματοδότησε τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ και την έναρξη μεταβατικής περιόδου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τη μελλοντική σχέση (γενικές πληροφορίες)

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης